Konsulent:Kommuner kan spare millioner på udendørs belysning

En gennemsnitskommune vil kunne anskaffe ny udendørs belysning til hele kommunen og stadig spare 1 mio. kr. årligt, vurderer konsulent

Der kan spares millioner af skatteborgernes penge på mere energieffektiv udendørs belysning, men mange kommuner har ikke tilstrækkeligt fokus på området. Det vil nystartet konsulentvirksomhed nu gøre noget ved. 

Kommunerne bør kigge en ekstra gang på belysningen af deres gader, parker og øvrige anlæg. Det er et lavinteresseområde, der typisk bliver betragtet som en ren udgift, men ved at sætte lup på belysningsanlæggene kan man finde millionbesparelser til gavn for den slukne kommunekasse. Det siger Thomas Skovsgaard, belysningsrådgiver og stifter af Exlumi Consulting, der er en nystartet virksomhed med fokus på at hjælpe kommunerne med at realisere det store besparelsespotentiale i udendørs belysning. Han forklarer:

- En gennemsnitskommune vil kunne anskaffe ny udendørs belysning til hele kommunen og stadig spare gennemsnitligt 1 million kroner hvert år over en 10 års periode – penge som formentlig kunne gøre god gavn andetsteds på kommunens budgetter. Ser man på en 20 års periode, er der typisk en samlet besparelse på 25-30 mio. kroner. Den større besparelse over 20 år hænger sammen med, at investeringen oftest vil være afskrevet efter 10 år.”

Nye teknologier gør det muligt
Det er den nye LED-teknologi, der gør belysningsarmaturer mere effektive og billigere i drift kombineret med intelligent lysstyring, der gør det muligt at spare 50%-70% på både vedligeholdelsesbudgettet og el til udendørs belysning. For en kommune, der endnu ikke har udskiftet deres belysningsanlæg, ligger driftsomkostningerne for deres udendørs belysning typisk på mellem 5 og 10 millioner kroner om året.

- Der er penge at spare, men selvfølgelig også CO2. Mere energirigtig belysning vil dermed gøre det lettere for kommunerne at nå deres mål om CO2-reduktioner. Mange er opmærksomme på den nye teknologi, men de færreste har erkendt det store potentiale i at styre belysningen time for time hele døgnet. Skal der eksempelvis være lige så meget lys på gaden søndag morgen, som der skal være mandag morgen, når vores børn er på vej til skole?” siger Thomas Skovsgaard. 

Han vurderer, at rundt regnet en tredjedel af kommunerne på nuværende tidspunkt har fået øjnene op for besparelsespotentialet i udendørs belysning, men tilbage står omtrent 60-70 kommuner, der endnu ikke er i gang.

- I bund og grund kan man sige, at for hver dag, der går, taber disse kommuner penge ved ikke at gøre noget,” siger Thomas Skovsgaard, der forud for stiftelsen af Exlumi Consulting har arbejdet i Philips Lighting Danmark i en længere årrække, senest som nordisk salgsdirektør med ansvar for udendørs belysning.