Granitbrud laves til oplevelsesrum

Lokale og Anlægsfonden støtter omdannelsen af et industrilevn i Vang Granitbrud til et attraktivt samlingssted med 600.000 kr

Vandrere, klatrere og cyklister er blandt dem, der kommer til at nyde godt af et nyt naturrum i det tidligere granitbrud på Bornholms vestkyst. Lokale og Anlægsfonden støtter omdannelsen af et industrilevn i Vang Granitbrud til et attraktivt samlingssted med 600.000 kr.

Det kommende naturrum vil bestå af opholdssteder og overdækninger, en bålplads og forskellige legefaciliteter. Der er lagt vægt på at skabe en glidende overgang mellem granitbruddets klippevægge, jorddepoter med naturlig beplantning og et nedlagt industrianlæg. Det sker ved at bygge naturrummet op omkring en eksisterende betonkonstruktion, der står tilbage efter de mange år, hvor granitbruddet leverede sten til større anlægsopgaver som for eksempel Storebæltsbroen.

Naturrummet bygges op om et terrassedæk med overdækning og halvåbne rum foruden et udendørs opholdsområde med flere muligheder for leg. I en tidligere "kælderetage" indpasset i terrænet bliver der opholds- og udkigsplads med havudsigt. Trods terrænets dramatiske højdeforskelle på godt 100 højdemeter bliver det muligt også for handicappede at opleve området og komme til naturrummet via kørevej og forbedret stiforbindelse.

Lokale og Anlægsfonden har etablering af støttepunkter i naturen og omdannelse af tidligere industriområder som to af Fondens særlige indsatsområder. Det gjorde det oplagt for Fonden at interessere sig for idéerne omkring nye aktiviteter i det lukkede granitbrud på Bornholms vestkyst.

Inspireret af Lokale og Anlægsfondens tidligere projekter, etablerede Bornholms Regionskommune en tæt dialog med lokale brugere af det lukkede industrianlæg, der er populært blandt særligt vandrere, mountainbikecyklister og klatrere. Sammen med arkitekterne fra ATSITE og GWITT er det lykkedes at skabe et naturrum, der nærmest fremstår skulpturelt i området.

Det kommende naturrum koster 1,8 mio. kr. at etablere. Realdania og Bornholms Regionskommune har tilsammen bevilget 600.000 kr. til projektet. Lokale og Anlægsfonden har bevilget 600.000 kr. til naturrummet i Vang.

Winni Grosbøll, borgmester i Bornholms Regionskommune, siger om projektet:

- Vi er utroligt glade for tilsagnet fra Lokale og Anlægsfonden. Det er et stort skridt på vejen til at få skabt det samlingssted i Vangbruddet som de kommende brugere af området og vi har ønsket. Det nye naturrum vil helt sikkert betyde, at flere Vangboere og bornholmere vil benytte området - og også besøgende der ønsker at opleve en helt særlig del af den bornholmske natur som rummer rigtig gode muligheder for et aktivt friluftsliv."        
  
Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

- Naturrummet viser på fineste vis, hvordan storslået natur i en nedlagt industri kan bearbejdes til spændende faciliteter, som understøtter nye aktiviteter i det gamle stenbrud. Med en relativt lille anlægsudgift og stor kreativitet vil naturrummet øge naturområdets værdi som udflugtsmål og aktivitetssted.