Installatørerne bifalder regeringsudspil

Regeringens netop fremlagte konkurrenceevnepakke vil styrke erhvervslivet, konkurrenceevnen, jobskabelsen og væksten, mener TEKNIQ

Kombinationen af langsigtede initiativer som sænkningen af selskabsskatten og tiltag med en jobskabende effekt her og nu som BoligJobordningen, er netop hvad TEKNIQ har opfordret regeringen til at prioritere i konkurrenceevnepakken.

– Det er helt afgørende, at konkurrenceevnepakken både har et kort og et langt sigte. Derfor er det meget positivt, at der er tiltag, som sikrer fornuftige rammebetingelser for virksomhederne generelt. Det er tiltrængt, fordi virksomhederne har været tynget af et stigende omkostningspres, som har gjort det sværere at drive virksomhed. Herudover har vi et akut behov for at skabe jobs, og derfor kan vi kun være tilfredse med, at det behov også blive tilgodeset i konkurrenceevnepakken, siger Niels Jørgen Hansen, der er administrerende direktør i TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Han understreger, at det er vigtigt, at regeringen fastslår, at tiltagene i konkurrenceevnepakken kun er første skridt på vejen.

- Konkurrenceevnepakken er et stærkt bidrag til vækst og jobskabelse, men tiltagene bør suppleres med en bred politisk aftale, der sikrer virksomhederne en tryghed for, at der ikke vil komme andre former for omkostningsforhøjelser de kommende år, siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ fremhæver to elementer i konkurrenceevnepakken, der er særligt tiltrængte.

- Genetableringen af BoligJobordningen sikrer nye jobs her og nu. Det er en ordning, som danskerne allerede er fortrolige med, og vi har allerede et setup, der er enkelt og overskueligt. Derfor vil genetableringen have en effekt. Det ville dog have været optimalt, hvis regeringen havde valgt at målrette fradragsordningen mod energirenovering og sætte beløbet op til 50.000 kroner, for det ville mindske dødvægtstabet og holde markedet for energirenovering og den grønne omstilling generelt på sporet, siger Niels Jørgen Hansen og fortsætter:

- Herudover er det meget positivt, at der i konkurrenceevnepakken bliver afsat yderligere fire milliarder til renovering af almennyttige boliger via Landsbyggefonden. Det sikrer aktivitet i byggebranchen i 2013 og 2014, siger Niels Jørgen Hansen.

Han anbefaler dog regeringen at stille krav til om, at der skal være et energiperspektiv i renoveringsopgaverne.

- Vi har brug for, at der er et konstant fokus på at holde energisagen i gang. Kun på den måde kan vi sikre de ambitiøse klimamål og samtidig skabe jobs, siger Niels Jørgen Hansen.

Foto: - Konkurrenceevnepakken er et stærkt bidrag til vækst og jobskabelse, siger Niels Jørgen Hansen, der er administrerende direktør i TEKNIQ Installatørernes Organisation  ..