Undgå dyre tvister i byggesager med et kursus

Uddannelse og viden gennem et kursus i entrepriseret hos Byggekurser.dk kan forhindre dyre tvister

Hvorfor skal man deltage i et kursus om byggejura? Simpelthen for at blive klogere og dermed undgå dyre tvister i byggesager. Byggeplads.dk tilbyder i samarbejde med advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen årets første kursus i entrepriseret 22. maj i Århus, hvor underviseren er Michael Melchior, specialist inden for entrepriseret.

- Det er viden og god argumentation, der gør, at tvister om entrepriseret kan undgås eller vindes, fremhæver Michael Melchior, advokat hos advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen.  Michael Melchior fortsætter:

- Som aktør i byggebranchen vil man på kurset få et større kendskab til ens egne rettigheder og forpligtelser i forbindelse med byggesager. Selv de allerdygtigste praktikere kan have stor nytte af at kende til retstilstanden, så de eksempelvis ved, hvordan de skal forholde sig til ekstrakrav, aflevering, mangler mv. siger Michael Melchior.

 

Redskaber til aftaler

- Jeg oplever ofte entreprenører, der tror, at de er afskåret fra at få betaling for ekstraarbejder, fordi de ikke kan fremvise en skriftlig aftaleseddel, og endnu oftere bygherrer og rådgivere, der tror, at entreprenøren ikke har krav på betaling alene af den grund, at der ikke foreligger en skriftlig aftaleseddel. Mundtlige aftaler er stadig i vidt omfang dagligdag på byggepladser landet over, og de kan næppe helt undgås. Derfor gælder det om at få redskaber til at håndtere ændringsarbejder af enhver art. Kurset vil medvirke til at give såvel entreprenører som bygherrer og rådgivere en klar viden om, hvad deres retsstilling er, og dermed kan det også hjælpe dem til at bygge fremtidige broer mellem byggesagens parter, så mange tvister helt kan undgås, siger Michael Melchior.

 

Bevissikring

- Ekstraarbejder er dog blot ét eksempel. Andre kunne være diskussioner om, hvornår der kan/skal ske, eller er sket, aflevering, eller hvorledes man forholder sig til afhjælpning af mangler. Hvordan bevissikrer man bedst, og hvordan garderer man sig i tvister, så man ikke kommer til at ‘strides om kejserens skæg’. Kurset vil give redskaber til at forstå de grundlæggende og essentielle entrepriseretlige regler med det formål at få en mere smidig byggeproces og at undgå eller løse tvister hurtigere og nemmere, siger Michael Melchior.
 

Kurser i entrepriseret ved Michael Melchior

Michael Melchior er en af de mest specialiserede entrepriseretsadvokater i Danmark. Han har i en årrække været tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i entrepriseret og har stor erfaring med at holde kurser for entreprenører og kommuner om entrepriseretlige emner.


Michael Melchior underviser på kurserne:

Entrepriseret for praktikere
22. maj i Aarhus

Entrepriseret for praktikere
27. maj i København

Entrepriseret for praktikere
9. oktober i Aarhus

Entrepriseret for praktikere
22. oktober i København

Læs mere om kurserne i byggejura og foretag tilmelding på
www.byggekurser.dk