Fængsel med grøn profil

Anstalten ved Herstedvester har etableret et solcelle-anlæg med 32 paneler, placeret på taget af en ny lagerbygning

Som det første fængsel under Kriminalforsorgen har Anstalten ved Herstedvester udarbejdet en lokal miljøpolitik. Et af de konkrete resultater er etablering af et solcelle-anlæg med 32 paneler, placeret på taget af en ny lagerbygning. Dermed viser Anstalten ved Herstedvester vejen for andre fængsler over hele landet, ligesom den lever op til Albertslund kommunes ny status som europæisk ”klima-forbillede”, udnævnt af EU-kommissionen.

Sol-panelerne er fordelt på det 600 m2 flade tag på lagerhallen, under hensyn til ovenlys- vinduer, faldsikring og afvanding. Anlægget på 8 kWp leverer strøm fra sol-energi til driften af den nye portvagt og den nye lagerhal, herunder køleanlæg til regulering af inde-temperaturen. Installationen af det nye solpanel-anlæg er foretaget af entreprenør-virksomheden BASE Erhverv Øst as, der også har opført både den nye portvagt og den nye lagerbygning.
Anstalten ved Herstedvester sætter med sin lokale miljøpolitik fokus på både miljøbevidsthed og miljømæssig ansvarlighed, og fastlægger ambitiøse, men også realistiske mål for de kommende år. Anstalten ønsker dermed at bidrage til en reduktion af den menneskeskabte CO2 udledning.

I anstaltens lokale miljøpolitik er der opstillet fem overordnede mål:
1. Reduktion af det energimæssige forbrug af især el, vand og varme.
2. Udvikling og gennemførelse af en fornuftig og miljørigtig affaldssortering.
3. Integration af miljøhensyn i alle relevante beslutninger og strategier for f.eks. indkøb, istandsættelsesarbejde og vedligeholdelse af arealer.
4. Sikring af miljøbevidst adfærd hos alle ved at sætte fokus på grønt miljø både i forhold til indsatte og ansatte.
5. Samarbejde med eksterne aktører (kommune, energistyrelse m.fl.) om miljørigtige tiltag.
Anstalten har miljømæssigt karakter af en offentlig servicevirksomhed, men også et boligområde (for de indsatte) og en fremstillingsvirksomhed (produktions-værksteder).

Vicefængselsinspektør Kirsten Jensen siger:

- Anstalten ved Herstedvester har en vision om at være en attraktiv arbejdsplads i konstant udvikling, og med både højt fagligt niveau og professionel opgaveløsning. Det indebærer også at have fokus på miljøet, hvorfor miljøhensyn bliver inddraget i alle beslutninger – så her tænker vi absolut i ”grønne” baner.
Den ny lagerbygning – nu med sol-paneler – og den ny portvagt blev opført i 2012 af BASE Erhverv Øst as med domicil i Roskilde, og taget i brug sidst på året. Byggeriet medvirker til en forbedring af både sikkerheden og logistikken i forbindelse med adgang og ikke mindst levering af varer til anstalten.
Albertslund kommune blev i 2012 udnævnt af EU-Kommissionen som et forbillede blandt 4.383 underskrivere af Den Europæiske Borgmesterpagt, og kommunen forpligter sig dermed til at reducere sit CO2 udslip med 32 procent i 2020. 

Foto;: De 32 sol-paneler er monteret over hele det 600 m2 tag på lagerbygningen under hensyntagen til både ovenlys vinduer, faldsikring og afvanding fra det flade tag.