Afkast på investeringsejendomme faldt i 2012

De danske investeringsejendomme gav et totalt afkast på 3,8 procent i 2012 - et mindre fald på 1,0 procentpoint i forhold til 2011

De netop offentliggjorte resultater for IPD Dansk Ejendomsindeks viser, at de danske investeringsejendomme har givet et totalt afkast på 3,8 procent i 2012. Det er et mindre fald på 1,0 procentpoint i forhold til 2011, og det er 4,6 procentpoint mindre end det historiske 13-års gennemsnit på 8,4 procent i totalt afkast årligt, som IPD Dansk Ejendomsindeks har vist siden 2000.

- 2012 skuffede med et totalt afkast for ejendomme på 3,8 procent. Det er 1,0 procentpoint lavere end sidste år, og det er 1,4 procentpoint lavere, end hvad Ejendomsforeningen Danmarks seneste forventningsundersøgelse viste. Til gengæld viste forventningsundersøgelsen helt korrekt, at bolig ville klare sig bedst, og industri dårligst. Tallene bekræfter, at vi fortsat venter på vækst i dansk økonomi. Resultaterne for ejendomme skal ses i lyset af, at de danske vismænd i efteråret 2012 nedjusterede de danske vækstforventninger med hele 1,1 procentpoint til 0,2 procent, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark.

Investeringsejendomme klarede det lidt dårligere end obligationer, der havde et afkast på 5,6 procent i 2012 (JP Morgan 7-10 løbetid dansk obligationsindeks), men betydeligt dårligere end aktier, som havde et afkast på 30 procent i 2012 (MSCI danske aktier).

Danmark er det ottende land, som IPD offentliggør data om 2012 for. De andre lande er England, USA, Canada, Holland, Sverige, Irland og Australien. De første resultater peger på, at de europæiske lande har klaret sig dårligere sammenlignet med USA, Canada og Australien, og Danmark er ingen undtagelse. For de fem europæiske lande, der er tal fra indtil videre, ligger resultaterne mellem 1,1 procent og 6,4 procent.

Værditilvæksten på de danske investeringsejendomme er stadig svagt negativ med -0,9 procent i 2012, mens værditilvæksten var -0,1 procent i 2011. Det direkte afkast på 4,8 procent er det laveste, IPD har målt i Danmark siden starten i 2000. Det kan skyldes stigende tomgang, der næsten er fordoblet fra 5,2 procent til 9,8 procent i de seneste tre år.

- Vi ser, at alle tre erhvervssektorer døjer med et fald i direkte afkast, blandt andet som en konsekvens af en mindre efterspørgsel fra lejerne og stigende tomgang, siger Christina Gustafsson, Managing Director, IPD Norden.

Når man ser på de fire sektorer, genvandt bolig førstepladsen med et totalt afkast på 6,7 procent ovenpå fem sammenhængende år som den dårligste sektor. Industri var den sektor, der klarede sig dårligst med et totalt afkast på 0,9 procent og en værditilvækst på næsten -6,0 procent. Denne tendens er sammenfaldende med trenden i de sidste 13 år, hvor bolig har klaret sig bedst blandt sektorerne, og industri har klaret sig dårligst.

- På et mere detaljeret niveau har kontor i Københavns havneområder klaret sig bedst sammen med boliger i København, siger Christina Gustafsson.