Entreprenør-trio får milliard-ordre

Tre entreprenør og deres rådgivere er gået videre i udbudsforløb med renoveringsopgaver for syv boligselskaber

 

Enemærke & Petersen A/S, JFP Jørgen Friis Poulsen a/s og MT Højgaard A/S er gået videre i et udbudsforløb, der i praksis er opbygget som et forløb af en prækvalifikation, et rammeudbud, og et antal miniudbud vedrørende konkrete renoveringsopgaver for syv boligselskaber.  

De tre teams består af:
• Totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S og rådgiverne Arkitema K/S, Nova5 AS og Rambøll A/S.
• Totalentreprenør JFP Jørgen Friis Poulsen a/s og rådgivere GPP arkitekter, Midtconsult, Bjerg arkitektur og Rosseel’s Tegnestue.
• Totalentreprenør MT Højgaard A/S og rådgivere samt leverandører RUBOW arkitekter A/S, Pluskontoret A/S, Møller & Grønborg, NIRAS A/S, Scandi Byg a/s og Niels Haldor Bertelsen.

Baggrunden for det fælles udbud er ifølge AL2boligs Projektkontor en række boligorganisationers ønske om at sætte en ny dagsorden for bedre, hurtigere og billigere energifacaderenoveringer. En bred skare af personer, virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for det byggende miljø har været inddraget i udviklingen af udbuddet, dets grundlag, kravspecifikationer etc.

Udbyderne har været meget spændte på, i hvilket omfang man fra de udførendes side har ønsket at involvere sig i en så krævende proces, både med hensyn til nytænkning og med hensyn til ressourcer.

Det viste sig imidlertid allerede ved prækvalifikationen, at mange velkvalificerede leveranceteams var parate til at tage udfordringen op. Her trådte en række stærke og tværgående teams frem på scenen. I forbindelse med bedømmelsen af de seks tilbud har det været bekræftende for udbyderne at opleve, hvor engageret og indlevende de enkelte teams er gået til opgaven. Ved præsentationerne kom det tydeligt frem, at alle teams har set opgaven som en stor udfordring, men også som et incitament til at arbejde i en integreret og interaktiv proces for at opfylde rammeudbuddets krav.
Helt konkret er der blevet dannet en platform for det videre samarbejde. Med tanke på både renovering og nybyggeri lover disse platforme godt for at byggeriet kan blive bedre, hurtigere og billigere.

Af væsentlige resultater kan nævnes:
• en bedre forståelse for hvilke udfordringer og hvilke bekymringer forskellige faggrupper har
• forståelse for det mulighedsrum, hvor smart tænkning opstår = innovation
• større forståelse af designcirkler og interative processer = nye samarbejdsformer
• konkrete oplevelser af integreret samarbejde mellem byggeriets parter
• stor respekt for den læring, der opstår i processen
• fælles designrum for innovative processer og produkter
• nye tanker om forskellige arkitektoniske, tekniske, energimæssige, indeklimamæssige og processuelle løsninger
• nye tanker om skånsom behandling af beboerne (hurtig gennemførelse, få gener, ingen genhusning, mange valgmuligheder).

Næste skridt for de tre teams

I maj udbydes det første miniudbud på 830 boliger i Langkærparken, AL2bolig, som omfatter energifacaderenovering, nye køkkener og badeværelser samt indvendige installationer og etablering af tilgængelighedsboliger i fire blokke. Forventet byggestart primo 2014. Sideløbende får udearealer et løft og der etableres et aktivitetsstrøg / Rambla og et nyt aktivitetshus bliver opført.
Rammeudbuddet har anvendt metoderne i udviklingsprojektet Bedre, billigere og hurtigere energifacaderenoveringer af etageboliger. Dette projekt er finansieret af Ministeriet for By, bolig og landdistrikter og i praksis udviklet af AL2bolig.