Renovering betyder jobvækst hos Niras

Øget aktivitet inden for bygningsrenovering får rådgivningsvirksomheden Niras til at søge efter flere medarbejdere

Omfanget af opgaver inden for renovering og ombygning er så stort hos rådgivervirksomheden Niras, at Teamchef Kurt Nielsen-Dharmaratne søger flere medarbejdere, deriblandt også helt nyuddannede. Skoler, børnehaver, fængsler, almene boliger, kontorer og ejerlejligheder står i kø for at få en ansigtsløftning. Efterspørgselskurven på boligrenoveringer lader til kun at have en retning, nemlig opad, og Niras har brug for flere hænder til at hjælpe med opgaverne.

Blandt de aktuelle projekter hos Niras er bl.a. over 1000 boliger på Vapnagård i Helsingør, udvidelse af flere fængsler samt klimasikring af nyere kontorbyggerier for skybrud og stormflod langs Øresund.

En projektleder i maven

Men et er at have et godt job med spændende projekter, noget andet er at få en spændende karriere. Her mener Kurt Nielsen-Dharmaratne, at Niras har meget at byde på – især hvis man er nyuddannet:

- Til forskel for nybyggeri får man i renoveringsprojekter på kort tid prøvet alle processerne i et byggeri flere gange, så de sidder på rygraden. Du kører typisk flere sideløbende projekter, og efter et par år kan du løfte en projektlederrolle. Den cocktail er genial for nyuddannede, der går rundt med en projektleder i maven. De bliver udfordret, og jeg har mange års rigtig gode erfaringer med at give folk et stort ansvar, og samtidig stå parat på baglinjen med opbakning, siger Kurt Nielsen-Dharmaratne.

Søger mangfoldighed

Men teamchefen søger også medarbejdere med år på bagen og ikke mindst mangfoldighed samt gode kommunikationsevner:

- Mangfoldighed er vigtigt, specielt når man arbejder med eksisterende byggeri for at kunne matche vores mange forskellige opgavetyper, kunder og brugere f.eks. ude i boligafdelingerne. At kunne kommunikere er også et must, idet kontaktfladen er meget stor.”

Faktisk vægter Nielsen-Dharmaratne de personlige egenskaber højere end de faglige:

- Selvfølgelig skal fagligheden være i orden, men når det så er sagt, så er det folks evner til at kommunikere, løse praktiske problemstillinger og optimere løsninger, der gør en forskel. Renoveringsopgaver er ikke høj teoretisk videnskab. Udfordringen ved renovering er at finde sikre og optimale løsninger på de arbejdsprocesser, som skal gentages igen og igen.”

Samarbejder med DTU

Også inden for udvikling har Niras ifølge sig selv noget at byde på. Firmaet har løbende et omfattende samarbejde med DTU. I øjeblikket overvejes et muligt kandidatprojekt om indeklima i fængsler.