Ungdomsboliger i DLG-siloer

I 2015 forventes DLG´s kæmpesiloer i Aalborg Havn at være omdannet til 295 nye ungdomsboliger

De ingeniørmæssige udfordringer har været til at få øje på i forbindelse med anlægget af 295 nye ungdomsboliger til overkommelige huslejer - på havnen i Aalborg. De skal stå færdige til 1. september 2015. En udfordrende ramme er nemlig givet fra kommunens og bygherren, Lejerbos, side - med udgangspunkt i Østre Havns gamle karakteristiske og tårnhøje silo-område og bevarelsen af miljøet omkring.

De mange indrettede boliger på hver 30-35 nettokvadratmeter (omkring 50 kvadratmeter inkl. fællesarealer) placeres rundt om i fire meget forskellige bygninger. Heraf bliver de tre eksisterende bygninger tilbundsgående moderniseret og ombygget på grundlag af de tre tårnhøje, tidligere DLG-kornsiloer, mens den sidste bygning er ren nyopførsel.

Særligt kompliceret har opgaven været med stabiliseringen af de tre tidligere og nu delvist nedrevede kæmpesiloer. Ikke alene på grund af tanken om at fastholde formerne set udefra og på afstand, men også fordi siloerne – som bikuber - oprindeligt var opbygget indvendigt af snesevis af sekskantede celler for at holde kornet jævnt fordelt, så kæmpesiloerne – den største kunne rumme 15.000 tons - ikke skulle kollapse på grund af kornvægtens pres indefra.

Men alt er nu ganske tæt på færdig beregnet, løsningskonstruktioner beskrevet, og som totalrådgivere begynder Moe & Brødsgaard snart at tage bud ind på, hvilke entreprenører og underleverandører der fra efteråret skal udføre den praktiske anlægsopgave. Arkitekt på projektet er i øvrigt ATRA i Holstebro. Lejerbo forventer indflytning inden studiestart 1. september 2015. Byggesummen er ca. 325 mio. kr.