Nyt kollegium med 250 boliger på vej i Odense

Niras og C.F. Møller bliver rådgivere på et nyt kollegium med 250 boliger i en 14-etagers bygning i Odense

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal finansierer et nyt kollegium, der ved sin spektakulære arkitektur bliver et markant vartegn for både Odense by og universitet.

Fonden indkøbte forskellige forslag og valgte at opføre projektet som foreslået af C.F. Møller med Niras som projekterende ingeniører.

Det nye kollegium skal bygges på tanken om gode fællesskaber. De 250 studenterboliger er placeret i tre forbundne 14-etagers bygninger. Det betyder, at kollegiet er uden bagside og opleves attraktivt 360 grader rundt. Bygningens markante form vil gøre den let genkendelig på campus og signalere, at der er tale om et anderledes indhold – nemlig et kollegium.

Yderst i bygningen ligger kollegieværelserne, der alle pga. af bygningens drej og twist har udsigt over landskabet, samtidig med at alle undgår indkig fra naboen. Hvert værelse har egen altan, som både er med til at gøre boligerne attraktive, men som også har en energimæssig funktion: den indeliggende altan hjælper med at styre direkte solindfald som kan være til gene ift. overtemperatur.

Når man bevæger sig ud af værelset og ind mod fælleskøkkenet i midten bliver arealerne gradvist mere og mere kollektive: først ligger en fælles stue som overgang til fællesskabet og som socialt mødested for den mindre klynge af syv værelser, som boligerne er grupperet i. Og inderst ligger køkkenet, som er fælles for hele etagen og med en glasfacade, der sikrer lys og udsyn i tre retninger.

Den øverste etage har formidabel udsigt og er forbeholdt fællesaktiviteter med tagterrasser med plads til fx byhaver, rum til musik og drama, fitness eller bibliotek.

Kollegiet forventes at stå klar til at modtage de nye studerende i september 2015.