Wessberg A/S solgt til norsk firma

Norske Norconsult overtager pr. 1. januar 2013 Wessberg A/S, der videreføres som et fuldt ejet datterselskab med nuværende kontorer i Herlev

Norconsult AS overtager pr. 1. januar 2013 alle aktier i Wessberg A/S med ialt 45 ansatte. Det sker som del i et planlagt generationsskifte med de nuværende ejere, adm. direktør Stig Wessberg og teknisk direktør Per Korsgaard.

Samtidig får Wessberg A/S’ medarbejdere og kunder del i de synergier og bredere kompetencemiljøer, som naturligt følger af at være en del af en større, internationalt orienteret rådgivningsvirksomhed.

- Det har været vigtigt for både Per og jeg at se Wessberg videreført med den samme fokus på professionalisme og troværdighed, som vi og før os min far har prioriteret. Samtidig har det været væsentligt at påbegynde et naturligt generationsskifte på et tidspunkt, hvor vi begge stadig brænder for arbejdet, og hvor vi endnu i en årrække kan medvirke aktivt til at positionere Wessberg som en af de stærkeste rådgivningsvirksomheder i Danmark inden for byggeområdet, siger administrerende direktør Stig Wessberg.

Stig Wessberg fortsætter således som administrerende direktør og Per Krogsgaard som teknisk direktør foreløbigt de næste tre år. Alle ansatte i Wessberg A/S fortsætter også i deres stillinger efter overtagelsen.

Rustet til fremtiden

Norconsults overtagelse af Wessberg er strategisk begrundet. Samlet skal overtagelsen  ruste virksomhederne til mødet med fremtidige markedsmæssige og faglige udfordrin¬ger, styrke grundlaget for forsat vækst og sikre trygge arbejdspladser.
- Med købet af Wessberg styrker Norconsult sin stilling i regionen ved, at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkendt rådgivermiljø. Wessberg og Norconsult har samme syn på fremtiden, og både forretningsmæssigt og kulturelt passer vores to virksomheder sam-men. Købet er et meget stort løft for Norconsult i Danmark, og det vil sætte os i stand til at håndtere helt nye opgaver her, siger Esben Carstensen, administrerende direktør i Norconsult Danmark A/S.

Norconsult Danmark A/S flytter efter 1. januar 2013 ind i Wessbergs domicil i Herlev, så den samlede virksomhed, men navnlig dens medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, fra starten kan få fordele af virksomhedsovertagelsen.
Norconsult er Norges største tværfaglige rådgiver. Med ca. 80 års erfaring har selskabet opbygget et solidt fundament som en toneangivende aktør både nationalt og internati¬onalt. Norconsults hovedkontor ligger i Sandvika udenfor Oslo, og selskabet er i dag etableret med tre kontorer i Danmark. Selskabet er ejet af de ansatte og har ca. 2.400 medarbejdere, fordelt på 1.770 i Norge og 630 i udlandet.