134 kollegieværelser renoveres for 60 mio. kr.

Renovering af to blokke med kollegieværelser i Horsens finansieres næsten 100 procent gennem energibesparelser

To blokke på Kollegievænget i Horsens totalrenoveres nu frem til sommeren 2014. Derefter er værelserne ca. 10 m2 større, facaderne er nye og top-isolerede, der er installeret elevatorer – og bygningerne er handicapvenlige, ligesom svalegangene inddrages til internt gang-forløb i de to kollegieblokke.

Oluf Jørgensen A/S, rådgivende ingeniørfirma med afdelinger i Horsens, Odense og Roskilde, er totalrådgiver på projektet, og samarbejder med arkitektfirmaet Vallentin Haugland ARKVH, Horsens, på arkitektsiden. De to firmaer vandt i fællesskab konkurrencen, udskrevet af bygherren – den selvejende institution Teknisk Kollegium Horsens.

For Ole Bell, rådgivende ingeniør og partner i Oluf Jørgensen A/S, er projektet helt specielt, idet han tilbage i 1969 var med på det første hold ingeniørstuderende, der flyttede ind på det dengang moderne og nye kollegium i Horsens.

-Arbejdet med renovering og tilbygning/ombygning kommer til at foregå samtidig med, at der er studerende i de to kollegieblokke, som altså ”er i drift”. Det er nødvendigt, da projektet skal følge semestrene på blandt andet Ingeniørhøjskolen og Byggeteknisk Højskole – og de er halvårlige. Byggeperioden bliver dermed på fire gange et halvt år – eller i alt to år, siger rådgivende ingeniør Ole Bell.

-Konkret renoveres en halv kollegieblok ad gangen - samtidig med, at studerende bor i den anden ende. Der bliver naturligvis fuldt fokus på at sikre, at de fortsat har vand og elektricitet samtidig med at vi udfører nye installationer i bygningen. Derfor vil logistikken omkring beboerne også få fuld opmærksomhed, siger han.

- Projektet afslutter en omfattende renovering af fem kollegieblokke og to lejligheds-blokke til de studerende, der har familie. Det samlede projekt blev påbegyndt i 2006, og i sommeren 2014 vil de syv blokke fremstå som en harmonisk helhed, ligesom kvalitet, drift og vedligehold også vil blive mere ensartet, siger Bo Haugland, arkitekt og partner i Vallentin Haugland ARKVH.

- Alle lofter, gulve, vinduer og døre skiftes ud. Og svalegangene på blokkenes ene side inddrages til gangareal. Blokkene får nye facader på nyt fundament – og med tidssvarende isolering. Værelserne bliver ca. 10 kvm større, og får bl.a. større køkken. De ekstra kvm modsvares huslejemæssigt næsten af besparelsen via isolering af facaderne, og bedre, isolerede og energivenlige installationer, siger han.

- Projektet er en opgradering af de eksisterende kollegieboliger i Horsens. Ud fra en totaløkonomisk betragtning er boligerne på Kollegievænget super-optimeret, og ejeren vil opleve store besparelser i energi – ja, besparelsen, målt på forbrug af watt, er på flere hundrede procent. Og nu bliver det også muligt at indføre individuel energi-afregning i modsætning til hidtidig kollegie-praksis, hvor energi indgår som en fast del af huslejen – uanset adfærd og dermed forbrug, siger arkitekt Bo Haugland.