Ny dansk standard for bæredygtigt byggeri

Otte danske byggerier søges bæredygtighedscertificeret efter den danske udgave af DGNB-standarden

KPMG’s domicilbyggeri ved Flintholm Station, som MT Højgaard afleverede til KPMG i december sidste år, er det ene af otte danske byggerier, der søges bæredygtighedscertificeret efter den danske udgave af DGNB-standarden, som en lang række af byggeriets førende aktører er gået sammen om at pege på som den nye certificeringsstandard for bæredygtigt byggeri i Danmark. Samarbejdet og certificeringen foregår igennem organisationen Green Building Council Denmark.

DGNB-standarden kommer fra Tyskland og er blevet tilpasset danske forhold. Det særlige ved standarden er, at byggeri ikke kun bliver vurderet ud fra, hvor stor en belastning, det udgør for miljøet i traditionel forstand, men i lige så høj grad ud fra byggeriets økonomiske, tekniske og sociale/funktionelle kvaliteter. De fire områder vægtes nemlig alle med 22,5 procent hver, mens procesmæssig kvalitet vægtes med 10 procent.

Godt for samfundet

-  Med den nye standard er bæredygtigt byggeri ikke kun et projekt for idealister, men giver rigtigt god mening for både bygningsejere, brugere og samfundet som helhed. Vi får simpelthen bedre byggerier, som er miljømæssige og økonomisk fordelagtige både nu og på langt sigt, og som er optimale at opholde sig i, siger John Sommer, som er salgsdirektør i MT Højgaard og med i styregruppen for Green Building Council Denmark, som koordinerer DGNB-standarden i Danmark.

Af de 20 største udbud af nybyggerier, som MT Højgaard har budt på i 2011, var der krav om bæredygtighed og energiforbedringer ud over bygningsreglementets krav i 14 af dem. Det svarer til, at der er krav om bæredygtighed og energioptimering i 75 procent af de største projekter på nybygningsmarkedet målt på økonomi.
- Når der nu indføres en certificeringsordning, der støttes bredt af byggeriets parter, bliver det mere konkret, hvad der skal til for at kalde et byggeri bæredygtigt. Vi forventer fremover at møde krav fra en række bygherrer om, at byggeri udbudt fra og med 2012 skal opfylde kravene i ordningen, så byggerierne kan certificeres som værende bæredygtige, siger John Sommer.

John Sommer anfører, at certificeringen er et kvalitetsstempel, som gør et byggeri mere eftertragtet på markedet, og det vil alt andet lige afspejle sig i højere ejendomsværdier, belægning og lejeindtægter.

Han peger på, at der i udlandet er flere eksempler på virksomheder, som kun vil købe eller leje sig ind i certificerede byggerier. Den trend forventes også at vinde indpas i Danmark. MT Højgaard arbejder derfor ikke kun med DGNB men også de to andre store internationale certificeringsordninger, som hedder BREEAM og LEED.