Tre nyheder fra Rockfon MediCare

Tre nye typer loftplader fra Rockfon Medicare i renrumsklasse ISO 5

Rockfons MediCare lancerer nu tre nye typer loftplader, der alle har en lav partikelemission og er klassificeret i renrumsklasse ISO 5 – de tre varianter er MediCare Standard, MediCare Plus og MediCare Air.

MediCare Standard er en løsning til områder med standardkrav til hygiejne og rengøring, som f.eks. venteværelser og kontorer. Loftpladen har høj lydabsorption og bidrager dermed til et godt akustisk indeklima for medarbejdere, patienter og besøgende.

MediCare Plus anbefales især til områder som skadestuer, fødeafsnit, operationsstuer, røntgenafdelinger og laboratorier. MediCare Plus har den højeste lydabsorption på markedet og har opnået bakteriologisk klasse B1, som opfylder kravene til højrisiko-områder ifølge NF S 90-351.

MediCare Air er til f.eks. operationsstuer, opvågningsstuer og intensivafdelinger, hvor luftrykket skal kunne kontrolleres for at forhindre spredning af infektioner. Den har opnået bakteriologisk klasse B1 og B5, der opfylder kravene til højrisiko-områder, som de er defineret i NF S 90-351.