DTU i Lyngby bygger for 1,2 mia. kroner

DTU vil modernisere cirka 10.000 kvm eksisterende bygninger, bygge cirka 30.000 kvm nye bygninger og skabe nye udendørs arealer

COWI, Christensen & Co Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, Wessberg Rådgivende Ingeniører og Schul Landskabsarkitekter har vundet opgaven med at bygge nye faciliteter til Danmarks Tekniske Universitet. Et projekt, der samlet set, løber op i 1,2 mia. kroner.

Havforskere, fødevareforskere og veterinærforskere kan glæde sig til at flytte ind i nye faciliteter, når Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samler Aqua, Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet på Lyngby Campus.

Til formålet vil DTU modernisere cirka 10.000 kvm eksisterende bygninger, bygge cirka 30.000 kvm nye bygninger og skabe nye udendørs arealer. COWI er totalrådgiver på opgaven med Christensen og Co Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, Wessberg Rådgivende Ingeniører og Schul Landskabsarkitekter som underrådgivere. Forskere og studerende fra de tre institutter kan yderligere glæde sig over, at de kan flytte ind i et byggeri, der skal fungere som en social dynamo. Formålet er at skabe synergi mellem de tre institutter gennem et levende miljø, der fremmer netværksdannelse både internt i forskningsmiljøerne og på tværs af dem.  

Forskningsmiljøer i international klasse

Arkitekturen bliver åben, hvilket vil gøre det nemt for brugerne at se, hvad der foregår både inde og ude. Det understøtter fornemmelsen af at være del af et levende og aktivt miljø. Broer mellem bygningerne, og adgangsveje, som krydser laboratoriegangene, gør, at alle uundgåeligt vil krydse hinanden hyppigt på tværs af institutter, fag og funktioner.

Målet med byggeriet er også at skabe forskningsmiljøer i international klasse. Det endelig byggeri skal derfor være på forkant med udviklingen både, når det gælder funktion, indretning og teknik i forskningslaboratorier, forskningsakvarier og andre forskningsrelaterede faciliteter.

Samtidig skal den nye bygning medvirke til at minimere DTU's klima- og miljøbelastning. Det nye hus bliver bygget til lavenergiklasse 2015 ved blandt andet at udnytte fjernvarmen bedre, ved at lagre overskudsvarmen i betonkonstruktionerne og ved at udnytte dagslyset optimalt, så energiforbruget til kunstbelysning mindskes. Dertil kommer et godt indeklima, som har fokus på at levere et godt dagslys, en god akustik og en behagelig regulering af temperaturen.

Byggeriet får adresse på DTU’s Campus i Lyngby på det område, som DTU kalder for “2. kvadrant”. Når byggeriet er færdigt, vil det danne ramme om cirka 750 arbejdspladser.