Orbicon overtager ingeniørfirmaet Arccon

Orbicon overtager ingeniørfirmaet Arccon, der blandt andet planlægger og projekterer havneanlæg

- Der sker utroligt meget på infrastrukturområdet for tiden, og mange havne har planer om at udvide. Derudover ligger Arccons kompetencer som en naturlig forlængelse af vores egne, så vi kan tilbyde helhedsorienteret rådgivning for havne, forklarer adm. direktør i Orbicon, Jesper Nybo Andersen om overtagelsen af Arccon.

Arccon udfører konstruktionsopgaver ved uddybninger, opfyldninger, moler, indfatninger og kajanlæg. De arbejder med planlægningsopgaver, tilstandsundersøgelser samt reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Som eksempler herpå kan nævnes Thorsminde Havn, Haderslev Havn, Sønderborg Havn, Skælskør Havn, Stigsnæs Havn, Agersø Havn og Omø Havn.

Derudover har Arccon arbejdet med vedligeholdelse af det grønlandske selvstyres havneanlæg og har deltaget som rådgiver på havneanlæg mv. i forbindelse med den stigende offshore-aktivitet i Grønland.

- Dette er en mulighed for vækst, og jeg ser salget som en styrkelse og fremtidssikring af vores position på havneområdet. Jeg ser frem til at være med til at drive forretningen endnu videre, udtaler den tidligere ejer af Arccon, Leif Runge-Schmidt.

Omkostningseffektive løsninger

- Arccons medarbejdere er nogle af de bedste inden for deres felt i Danmark. Orbicon løser i forvejen mange opgaver for havne, hvor vi blandt andet udfører miljøundersøgelser, arbejder med myndighedsbehandling og anlægsteknik og med opkøbet af Arccon kan vi tilbyde al rådgivning til havne og komme med samlede løsninger til vores kunders fordel, udtaler Jesper Nybo Andersen.

Ved at rådgive om alt fra miljø over myndighedsbehandling til projektering og styring af byggeriet vil Orbicon finde synergier og udnytte allerede eksisterende viden, som så resulterer i de bedste og mest omkostningseffektive løsninger.

- Vi vil først og fremmest agere på det nationale og på det grønlandske marked. Der kommer mange anlægsaktiviteter i Grønland som følge af ressourceudvinding. Vi arbejder allerede for en del firmaer, der vil udvinde naturressourcer i Grønland, og de er allerede i gang med at planlægge den infrastruktur, der skal støtte op om udvindingen af f.eks. mineraler, udtaler Jesper Nybo Andersen.

- Orbicon dannede sidste år datterselskabet Orbicon Grønland med kontor i Nuuk, og opkøbet af Arccon skal ses i sammenhæng med vores stigende aktiviteter i Grønland, udtaler han.