Videncenter får fem år mere

Realdania viderefører Boligøkonomisk Videncenter frem til 2017 og udvider emneområderne til andre områder af ejendoms-og byggeøkonomien

Boligøkonomisk Videncenter blev etableret af Realdania i 2009 som et treårigt projekt.  Det skete, mens boligkrisen for alvor satte ind i løbet af 2008 med voldsomme prisfald og et stort dyk i omsætningen på boligmarkedet og i nybyggeriet af boliger. Videncentret har været en så stor succes, at Realdania nu viderefører Boligøkonomisk Videncenter frem til 2017.

Formålet med Boligøkonomisk Videncenter har været at kvalificere den boligøkonomiske debat, formidle information om boligmarkedets udvikling og styrke det faglige boligøkonomiske miljø. I forbindelse med oprettelsen blev det understreget, at videncentret skulle være fagligt, upartisk og neutralt. Videncentret blev placeret internt i Realdania, fordi man ønskede at afprøve synergier mellem videncentret og Realdanias øvrige aktiviteter.

Videncentret har et advisory board bestående af professor Torben M. Andersen, Århus Universitet, professor Christine Whitehead, London School of Economics og professor Peter Englund, Stockholm School of Economics, mens den daglige ledelse varetages af sekretariatschef Curt Liliegreen.

Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov siger:

- Det er vores vurdering – som også underbygges af en evaluering ved eksterne konsulenter – at videncentret har opfyldt både det interne og de eksterne formål. På den baggrund har vi besluttet, at videncentret fortsætter de næste fem år. Vi giver på den måde centret de nødvendige rammer til at gennemføre større projekter med eksterne samarbejdspartnere og til at rekruttere og fastholde medarbejdere med de særlige kvalifikationer, som kræves i et videncenter.

I forbindelse med videreførelsen åbnes der mulighed for, at videncentret kan tage emner op indenfor andre dele af ejendoms- og byggeøkonomi end boligmarkedet.