Hold fast i Teknologirådet

Byggeriets organisationer advarer mod planerne om at nedlægge Teknologirådet, der har udfyldt en speciel rolle blandt danske videproducenter

Byggeriets organisationer - Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder - advarer mod planerne om at nedlægge Teknologirådet, og derfor retter entreprenørerne og rådgiverne i en fælles henvendelse til Forsknings- og Innovationsstyrelsen en indtrængende appel om at få skrinlagt planerne om nedlæggelse af Teknologirådet.

Af henvendelsen fremgår det, at bygge- og anlægserhvervet har haft stor glæde af samarbejdet med Teknologirådet i de 25 år, som rådet har eksisteret.

- Vi har løbende været inddraget i Teknologirådets omfattende og brede projektportefølje – og haft glæde af mange af resultaterne. Og der er ingen tvivl om, at Teknologirådet har udfyldt en helt speciel rolle blandt danske videnproducenter, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

En god forretning

Han peger sammen med arkitekterne og ingeniørerne på, at Teknologirådet i kraft af sin uafhængige og selvstændige placering og arbejdsform har formået at samle og engagere en meget bred vifte af forskellige samfundsinteresser i sine projekter. Det har løftet den offentlige og politiske debat, og Teknologirådet har især gjort en forskel, når det handler om at samtænke teknologiudvikling og sociale sammenhænge.

I henvendelsen til Forsknings- og Innovationsstyrelsen fremhæver de tre byggeorganisationer den formidlingsmæssige side, hvor Teknologirådet har skabt synlighed om de problemstillinger og synspunkter, som projekterne har omhandlet, og dermed skabt referencerammer, som har været fælles for befolkning, erhvervsliv og det politiske liv.

- Det er også værd at fremhæve, at Teknologirådet har formået at mobilisere såvel økonomi som faglighed i et omfang, så den statslige rammebevilling har kunnet holdes på et beskedent niveau i forhold til de opnåede resultater. Vi tror med andre ord på, at pengene til Teknologirådet er godt givet ud og en god forretning for samfundet, understreger Michael H. Nielsen.

For de tre organisationer kommer planerne om en nedlæggelse på et meget uheldigt tidspunkt, da Teknologirådet er skræddersyet til at spille en central rolle, når debatten og beslutningerne om de kommende års klima- og energipolitik skal på plads.