Schønherr og Aart vinder stort svensk projekt

Schønherr og Aart architects har vundet projektkonkurrencen om Campus Park Skara, der omfatter en ny skole og en ny helhedsplan for et stort parkområde i Skara i Sverige

Skara Kommune har netop udpeget Schønherr og Aart architects som vindere af projektkonkurrencen Campus Park Skara. Projektet består af en 10.000 kvm stor udskolingsskole for 6. til 9. klasse samt en helhedsplan for et 20 hektar stort parkområde i hjertet af byen.

Uddrag fra dommerbetænkningen: 'Campus Park Skara vidner om en stor forståelse for, hvordan en moderne skole bør fungere, og en nuanceret indlevelse i elevernes og lærernes undervisnings- og arbejdsforhold. Skolen er rationelt organiseret og skaber gode rammer for hverdagen ved at skabe stor nærhed mellem skolens forskellige funktioner, hvilket støtter den integrerede tilgang og den tryghed, skolen ønsker at skabe.'

Bæredygtigt samlingssted

Planen for parkområdet omfatter infrastruktur og udbygningsplan, samt detaljeret design af parken, der bliver et kuperet og inviterende ’grønt auditorium’.
Parken er tænkt som et samlingssted for alle byens borgere med særlig opmærksomhed på børns og unges behov. Bæredygtighed i kraft af regnvandsbede og vådområder er designet, så de kan indgå i skolens samt de omkringliggende institutioners lærings- og legemiljø.

Skolebygningen er præget af transparens på tværs af etager og funktioner og bundet sammen af et fællestorv og atrium, der motiverer til social interaktion og trækker dagslyset dybt ind i bygningen. Lig parken udmærker skolen sig ved at inddrage arkitekturen som et aktivt læringsredskab, der udvikler elevernes kreativitet og lyst til at lære.

Fællestorvet byder f.eks. på infoskærme, der viser bygningens energiforbrug, mens gulve, vægge og inventar er integreret som aktive læringselementer, der kan inddrages i den daglige undervisning. Med vægt på materialiteten og den arkitektoniske detalje stimulerer skolen således elevernes sanser og understøtter herigennem moderne pædagogik, hvor det at sanse, handle og lære er tre sider af samme sag.