Hospitaler kæmper med et stigende energiforbrug

Ventilation, nedkøling af procesvarme og strøm til apparaturer tegner sig typisk for 45 pct. af et hospitals elforbrug. Energiprojekter kan bl.a. nedbringe uudnyttet spildvarme og forbedre indeklimaet
Tekst: 

90 pct. af regionernes energiforbrug ligger i hospitalerne. Et energi­forbrug, der årligt stiger 4 pct. Det skyldes ikke mindst mere og mere avanceret apparatur, der både bruger voldsomt meget strøm og samtidig kræver nedkøling. Det viser beregninger fra Center for Energibesparelse.

Det stadigt stigende elforbrug i hospitalerne afspejler en generel tendens, nemlig at strømforbruget stiger og energi til opvarmning falder i den moderne bygningsmasse, hvor nedkøling og regulering af indeklima stiller større krav til varme og ventilationsstyring.

Stigende behov for effektiv nedkøling

Beregninger fra Region Syddanmark viser, at varmeforbruget og vandforbruget pr. kvadratmeter i de fleste af regionens sygehuse samlet set er faldet med henholdsvis 7,6 pct. og 8,5 pct. i perioden 2005-2008, hvorimod elforbruget pr. kvadratmeter er steget med 6,6 pct. i samme periode. En af forklaringerne er blandt andet stadig flere scannere, som sluger el og producerer varme, som kræver nedkøling.

- Hospitalssektoren viser nok bedst, at vi er på vej til et nyt paradigme, hvor strømforbruget stiger, og energi til opvarmning falder. Det betyder også, at apparater, der afgiver varme ikke blot er gratis tilskudsvarme, der minimerer behovet for opvarmning. Tværtimod giver det et stigende kølebehov i bygninger, der generelt er langt bedre isolerede i dag. Derfor er det afgørende at få et samlet overblik, så man kan regulere varme og ventilation efter behov, siger Jeppe Rasmussen, Vice President, Buildings Business i Schneider Electric.

Stor erfaring med energirenovering i Sverige

Schneider Electric står bag energirenovering af tre sygehuse i Skåne, der samlet omfatter 440.000 kvm. Resultatet er en gennemsnitlig besparelse i varmeforbrug på 28 pct. og 8 pct. på elforbruget. Renoveringen er udført som ESCO-projekt med en forventet tilbagebetalingstid på 9,5 år, baseret på årlige besparelser på 11,4 mio. SEK.