Energioptimerede ventilationsanlæg giver store besparelser

Der er nemme og store besparelser at hente i danske kontorvirksomheder, hvis varme- og ventilationsanlæg blev styret og udnyttet bedre

Organisationen Go’ Energi har beregnet, at danske virksomheder inden for privat handel og service årligt kan spare 300 millioner kroner på ventilation til rumvarme.

- Alene i virksomheder inden for privat handel, kontor og service er der 300 millioner kroner at spare årligt. Vel at mærke med investeringer i tiltag, der forrenter sig med 50 procent eller mere. Giver man lidt længere line til en forrentning på mellem 10 og 20 procent, er der yderligere 100 millioner at spare ved eksempelvis at indføre varmepumpeløsninger i ventilationsanlæg, siger projektleder Thomas Drivsholm i Go’ Energi, der har lavet beregningerne for at gøre danske kontorvirksomheder opmærksomme på de nemme og store besparelser i deres bygninger.

EY-Tower fik bedre drift

Et eksempel er revisionsvirksomheden Ernst & Young, der har domicil i  den tidligere TV-Byen i Søborg. Trods helt nye ventilationsanlæg i den gennemrenoverede bygning EY-Tower var energiforbruget alt for højt. Men efter at driftsleder Eddie Laursen satte ind og gennemførte en hård styring af ventilationsanlæggene har det givet markant bedre indeklima og store gevinster på driftsbudgettet. Alene på strømmen sparer Ernst & Young hver måned mellem 25.000 og 135.000 kroner. De fleste måneder er besparelsen over 100.000 kroner.

De store varme- og elbesparelser i ventilations- og varmeanlægget kan f.eks. opnås gennem tilpasning af luftskifte til behov, justering af driftstid, minimering af tryktab, udskiftning af gamle ventilatorer og optimering af varmegenvinding.