Bæredygtighed er i fokus

Byggebranchen kan ligeså godt indrette sig efter det med det samme. At der vil blive stillet stadig større krav til bæredygtigheden i byggeri
Tekst: 

- EU har udvalgt byggesektoren som et af seks markedsområder, der skal være særligt fokus på, ikke mindst fordi 40 procent af energiforbruget i Europa sker hos boliger og andre bygninger, mens 30 procent af affaldsmængderne kommer fra bolig- og byggesektoren. Dertil kommer, at mellem 10 og 15 procent af befolkningen i EU er direkte eller indirekte beskæftiget af byggesektoren, fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Tommy Bisgaard er samtidig formand for udvalget omkring bæredygtighed under Dansk Standard (CEN) og har dermed fingeren på pulsen, når det gælder regulativer og forordninger, der er med til at forme fremtidens krav.

Ny fælleslovgivning undervejs

- Til projektering af en bygning må der i Danmark kun anvendes de europæiske projekteringsnormer, kaldet Eurocodes. EU vedtager, at der i forbindelse med vedtagelsen af Byggevareforordningen og dermed også for Eurocodes, skal indarbejdes de allerede kendte retningslinjer for, hvorledes man opfører et bæredygtigt hus. Denne forordning bliver fælleslovgivning for alle lande i EU, som vil blive implementeret allerede sommeren 2013, fortæller Tommy Bisgaard.

I EU er det allerede blevet besluttet, at alle miljøfarlige stoffer (RDS – Regulated Dangerous Sustances) skal deklareres. Det vil ske i forbindelse med den kommende revision af alle produktstandarder for byggeprodukter. EU har udarbejdet en database over disse stoffer samt en procedure for hvordan, man deklarerer og markedsfører sit byggeprodukt.

- Det forventes, at næste skridt i miljømærkningen går endnu videre. Den såkaldte EPD-miljøvaredeklaration fra EU beskriver igen de enkelte produkters miljøpåvirkning – men denne gang i et livscyklus­perspektiv. Man skal jo huske på, at de største omkostninger ved et byggeri ikke ligger i byggefasen, men i brugsfasen, og derfor vil miljø og bæredygtighed spille en stor rolle i kommende udgaver af de harmoniserede europæiske produktstandarder, siger Tommy Bisgaard.

Bredere bæredygtighed

Tommy Bisgaard gør dog samtidig opmærksom på, at bæredygtighed er andet og mere end energi og miljø:

- Begrebet bæredygtighed vil blive fortolket bredere. Fordi man bor i et lavenergihus, der er energineutralt, så er der ikke nødvendigvis tale om et fuldt bæredygtigt byggeri – fordi energiforbruget til opvarmning og CO2-emissionen fra en bolig kun udgør omkring 20 procent i det samlede regnskab for bæredygtighed. For at opnå 100 procent bæredygtighed kræver det, at en række væsentlige aspekter ud over energi indgår i beregningen. Det drejer sig bl.a. om økonomi, levetiden af boligen, vedligehold samt sociale forhold såsom indeklima, sundhed og velvære, fremhæver Tommy Bisgaard.