Støtte til bæredygtige løsninger

Det Realdania-støttede projekt TEST skal være med til at fremme vækstvilkårene for producenterne af fremtidens bæredygtige løsninger

Alt for mange af byggeriets gode ideer til at skabe grønne løsninger når ikke ud på det kommercielle marked. Det skyldes ofte, at idemagerne har svært ved at opnå godkendelse og at afprøve og dokumentere ideerne. Realdania vil med initiativet TEST over de næste fem år hjælpe byggeriets bæredygtige løsninger fra ide- og udviklingsplan til at slå igennem på markedet.

For virksomheder kan der være lang vej fra at have en teknisk set færdig løsning, til at markedet og regulerende myndigheder er overbevist om, at en løsning virker. Det er ofte meget ressourcekrævede at afprøve og teste ideerne og dermed opnå godkendelser og dokumentation. Hertil kommer også, at virksomhederne kan have vanskeligt ved overhovedet at finde egnede byggesager til 1:1 afprøvning og demonstration.

Realdania ønsker gennem initiativet TEST at fremme vækstvilkårene for producenterne af fremtidens løsninger. Via hjemmesiden www.test-din-baeredygtige-loesning.dk kan virksomheder beskrive deres projekter og opnå rådgivning til markedsmodning af deres projekt og eventuel senere støtte fra Realdania.

Fra idé til protoptype

Konkret kan virksomheder fire gang årligt i løbet af de næste fem år få vurderet deres ideer af et advisory board. Det sker ved at indsende en kort beskrivelse af projektet via hjemmesiden www.test-din-baeredygtige-loesning.dk. Der er frist i første runde tirsdag den 10. januar 2012. Virksomheder med særligt lovende ideer inviteres til at diskutere deres projekt med advisory boardet ved et møde. Advisory boardet udvælger så de bedste projekter til prototypeudvikling, tests eller afprøvning på konkrete byggesager og indstiller eventuelt herefter det pågældende projektet til ansøgning hos Realdania om økonomisk støtte.

- Realdania ønsker at fremme bæredygtigt byggeri, og det er vores klare indtryk, at der er mange gode ideer ude virksomhederne. Men mange af ideerne når aldrig længere end laboratoriet eller bliver kun brugt i en enkelt byggesag. Med TEST har vi tilrettelagt et forløb, der gør det hurtigt og nemt for ansøgere at komme videre med færdigudvikling og markedsmodning af bæredygtige løsninger til byggeriet, siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania.