Ungdomsboliger inspireret af havnemiljø

Med et budget på 180 mio. kroner begynder arbejdet med at opføre endnu en række ungdomsboliger på Østre Havn i Ålborg

Stor søgning til Aalborg Universitet giver stor efterspørgsel på undomsboliger - nu skal der opføres 166 af dem på grunden, hvor Ålborg Skibsværft lå. Det nye ungdomsboligbyggeri har fået navnet Beddingen.

Projektet, som det almennyttige boligselskabe Plus-Bolig står bag, er tegnet af Kærsgaard & Andersen, der har ladet sig inspirere af havnens siloer og har skabt et højt byggeri på henholdsvis syv, ti og elleve etager. Bygningerne opføres i højden med pudsede flader i henholdsvis hvid og en kraftig mørk rød farve som kontrast. De nederste dele af bygningerne får udvendige flader af mørkbrændte teglsten, der ifølge arkitekterne refererer til havnens lavere huse.

Projektet har et budget på 180 mio. kroner, heraf udgør råhusarbejdet 46 mio. kr. - MT Højgaard A/S står for denne del af byggeriet.

Det forventes, at Beddingen står klar til indflytning sommeren 2013.