Den tredje Søster på vej

To ud af de fem søsterboligtårne i Vejle er snart færdige, og det er nu endeligt, at NCC Construction også skal stå for byggeriet af det tredje tårn

De første to boligtårne i boligprojektet de Fem Søstre får nu følgeskab af en tredje søster (nr. to fra venstre på billede), der i lighed med de to første tårne (nr. tre og fem fra venstre) også får NCC Construction som totalentreprenør

Boligprojektet de Fem Søstre er oprindeligt udviklet af NCC. Tårn 3 blev solgt til Domea, som indledningsvis forhandlede med entreprenørselskabet Brødrene A. & B. Andersen, hvis økonomiske situation dog forhindrede dem i at stille den nødvendige garanti til sikkerhed for entreprenørens forpligtelser over for bygherren. Domea valgte derfor for nyligt at indlede forhandlinger med NCC, som i forvejen har opført projektets første to tårne med hver 48 ejerlejligheder.

De første to ’søstre’ blev opført i perioden 2008-2011. Det tredje tårn skal rumme 60 almennyttige lejligheder for boligforeningen Domea til en entreprisesum på 55,7 mio. kroner.

- Vi er naturligvis glade for, at den tredje søster alligevel fandt vej hjem til os. Med vores erfaringer fra de første byggerier kan vi bevare den samme høje kvalitet og især det udvendige udtryk helt som i de første tårne, således at det samlede udtryk af de Fem Søstre forbliver uforandret i forhold til det oprindelige projekt,” udtaler Peter Wittorff.

NCC’s projektteam består af Rambøll som ingeniørfirma og Arkitema som ansvarlig arkitekt. Det er samme team, som også stod bag de første to tårne.

Byggeriet af Søster nummer tre forventes at gå i gang i februar 2012, og Domea forventer, at de 60 lejemål er klar til indflytning omkring maj 201.