Flexmoduler kan fremtidssikre hospitalerne

Ved at bygge hospitaler med flexmoduler er det muligt at udskifte hele sygehusafdelinger og behandlingsmetoder på dage frem for måneder
Tekst: 

Det er både dyrt og tidskrævende, når der bygges nye hospitaler – og samtidig er der stor risiko for, at en del af byggeriet allerede er forældet, når det indvies. Derfor skal der tænkes i nye måder at bygge på. Hos NNE Pharmaplan, som er et datterselskab til Novo Nordisk, mener man, at fremtidens hospitaler skal være såkaldte flexhospitaler. Flexhospitaler vil ikke alene skabe fleksibilitet, men også kunne fremtidssikre hospitalerne. Et flexhospital vil blive bygget som et reolsystem, hvor hver faste hylde indeholder et installationsdæk forberedt alle former for funktionsmoduler som f.eks. to operationsstuer, fem sengestuer, ti kontorarbejdspladser osv. På den måde kan hvert modul præfabrikeres og leveres som fuldt udstyret enhed – lige til at sætte ind i den allerede eksisterende reol.

- Problemet i dag er, at den teknologiske udvikling går så hurtig, så de behandlingsmetoder og operationsmetoder, der bliver foretaget nu, er forældede om 10-20 år. Men de bygninger, der bliver bygget, er beregnet til at holde i 100 år. Derfor er 10 pct. af bygningsmassen på de danske hospitaler i dag under konstant ombygning. Og det betyder, at man er tvunget til at lukke hele afdelinger ned i længere tid, når en ombygning sker, hvilket er forbundet med store driftsomkostninger. Med flexmoduler kan du præfabrikere hele moduler, der kan klikkes ind i en eksisterende bygning over en weekend i stedet for at lukke ned i flere uger. Og hele sygehuset bliver ikke påvirket, men kun præcis den del, der skal skiftes ud, siger Ole Klinkby, Sales Development Manager hos NNE Pharmaplan.

Standardiserede moduler

Modulerne bliver standardiserede for at sænke omkostningerne, sikre fleksibilitet og omskiftelighed. Modulerne til et flexhospital forventes at skulle have en størrelse på ca. 200 kvm og vejer op til 250 ton. Modulerne flyttes med specialkøretøjer, som har været anvendt på skibsværfter og kan løfte elementer op til 7. sal.

- Fordelen ved standardisering er, at vi kan genbruge løsninger og producere dem industrielt off-site og dermed reducere byggeomkostninger, hæve kvaliteten og forenkle opgaven på byggepladsen. Samtidig kan vi optimere ombygningstiden, da vi kan forberede udskiftningsmoduler uden at påvirke produktionen, siger Ole Klinkby.

I Sverige har man i forbindelse med Nya Karolinska Solnä, der skal stå færdig i 2016, gennemført et analysearbejde for at standardisere rum- eller funktionsmoduler. Ligesom man i Danmark er meget opmærksom på at anvende standardrum i fremtidens hospitalsbyggeri, hvilket blandt andet ses i Erik Juhl-udvalgets (Erik Juhl-udvalget står bag den nye sygehusplan, red.) arbejde og i Danske Regioners mange arbejder. Det nye er, at NNE Pharmaplan vil lade disse moduler være fleksiblt udskiftlige og produceret off-site.

Cradle to cradle

En anden fordel, som Ole Klinkby nævner, er, at man kan arbejde med ‘cradle to cradle’-koncept – således at bygningerne også bliver et lager for råvarer og materialer.

- På den måde kan man se hospitalerne som et lager for råvarer. Når et modul skal skiftes ud, vil dele kunne genanvendes, og andre dele blive nedbrudt biologisk. Dette er muligt, fordi alle delkomponenter er kortlagt og valgt med dette for øje. Det vil være helt naturligt at få disse tanker med ind i byggeriet, siger Ole Klinkby.

Men faktisk er modulbyggeriet slet ikke en nyopfindelse. NNE Pharmaplan har i adskillige år benyttet denne form for byggeri til f.eks. vaccinefabrikker rundt om i verdenen, bl.a. i Korea. Virksomheden etablerer og standardiserer produktionsanlæg globalt i pharma og biotek, og har nu også indgået en række dialoger med bl.a. Horsens Sygehuse og Bispebjerg Hospital. Sidstnævnte er netop i gang med en gennemgående renovering, ombygning og nybygning for samlet 2,95 mia. kr., så hospitalet fremstår som et af Region Hovedstadens Akuthospitaler om 10-12 år.

- På Bispebjerg er der mange ting at tage hensyn til. For det første er det et fredet byggeri, og samtidig med at være en byggeplads, skal det også være i drift. Og det er klart, at fleksibilitet her er rigtigt interessant, siger Ole Klinkby.

Sammen med Teknologisk Institut er NNE Pharmaplan ved at lave nogle protoyper på moduler, der skal være klar i 2013 – hvilket ifølge Ole Klinkby spiller fint sammen med, at Bispebjerg vil have et behov to år senere.

- Det er jo ikke nok, at vi har det hele på tegnebordet – vi må ud i virkeligheden og få det afprøvet. Der ligger jo også en udfordring i, at arbejdsmiljøet skal være i top i alle moduler. Der skal skabes nogle rammer, som personalet godt vil arbejde i i de næste 20-30 år, og samtidig er det en arkitektonisk udfordring, da et hospital heller ikke skal ligne en container. Modulerne skal kunne indgå i en arkitektonisk løsning, siger Ole Klinkby.

Eksporteventyr

Hos NNE Pharmaplan ser man desuden flexhospitaler som et kommende eksporteventyr, da verdensmarkedet for hospitaler er stort.

- F.eks. planlægger Kina over de næste tre år at investere 750 mia. kr. i nye klinikker og hospitaler i landdistrikterne, og inden 2020 forventer kineserne at skulle bygge 10.000 hospitaler. Og i Indien er der også behov for hospitaler, da kun 5 pct. af inderne i dag har adgang til sygehusvæsenet, siger Ole Klinkby.