Energirenovering af muret etagebyggeri

Byggebranchen og den almene boligsektor kan hente inspiration i ny publikation om arkitektur og energirenovering om det murede etagebyggeri fra 1920 til 1960
Tekst: 

Det murede etagebyggeri fra 1920 til 1960 udgør en stor del af det byggede miljø, ikke alene i Danmark, men i hele Europa. Det murede byggeri fra netop denne periode er bygget af solide materialer og med fine håndværksmæssige detaljer, men funktionerne og den visuelle identitet er mange gange forældet, ligesom energieffektiviteten ligger langt under danske standarder og internationale krav.

I en ny publikation 'Arkitektur og energirenovering – det murede etagebyggeri fra 1920 til 1960' kan byggebranchen og den almene boligsektor nu hente inspiration og viden om energirenovering og fremtidssikring af det murede byggeri. Publikationen, der er redigeret og udgivet af Dansk Arkitektur Center, viser de mest innovative løsninger og kvalificerede bud på, hvordan man kan fremtidssikre og udvikle det murede byggeri, der i dag udgør et 50 gange større areal end det nyopførte etagebyggeri.

- At fremtidssikre det murede byggeri handler dels om at renovere i overensstemmelse med de skærpede energi- og bygningskrav – og dels om at sikre kvaliteten og folks velbefindende i og omkring det murede etagebyggeri, siger Niels Andersen, Udviklingsdirektør, Kuben Management A/S.

Fremtidssikret transformation af boliger

Det murede byggeri har en lang murværkstradition i bygningskunsten, som har skabt homogene bebyggelser, gadeforløb og byer, men som står over for en altomfattende transformation. En transformation, der skal fremtidssikre og udvikle boligerne – både udvendigt og indvendigt – i takt med tidens standarder, miljøkrav og behov.

- Inden 2050 vil det byggede miljø gennemgå en altomfattende transformation, hvor vi skal frigøre os 100 % fra brugen af fossile brændstoffer. Publikationen er derfor et vigtigt input i debatten om Danmarks bæredygtige udvikling, hvor energirenovering af det murede etagebyggeri er blevet overset alt for længe. Både i forhold til de håndværksmæssige kvaliteter og i forhold til energiforbrug og den enorme CO2-udledning, som det murede byggeri er ansvarlig for, fortæller Søren Smidt-Jensen, projektleder i Bæredygtige Byer™ i Dansk Arkitektur Center.

Publikationen er støttet af Landsbyggefondens Innovationspulje og udarbejdet i et samarbejde mellem Kuben Management, Institut for Teknologi ved Kunstakademiets Arkitektskole, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S og Dansk Arkitektur Center.

'Arkitektur og energirenovering – det murede etagebyggeri fra 1920 til 1960' kan downloades gratis på bl.a. www.dac.dk.