MT Højgaard skal ombygge lufthavn

Lufthavnsbygningen i Ålborg Lufthavn skal udvides og ombygges af MT Højgaard i en totalentreprise til 98 mio. kr.

Ålborg Lufthavns succes med et stigende antal passagerer og fly til indenrigs- og udenrigsflyvninger har fået lufthavnen til at investere sammenlagt 150 mio. kr. i en forøgelse af gates fra seks til 11, 1000 flere p-pladser og yderligere tre standpladser til fly, så der fremover bliver ni pladser. Alene til- og ombygningen af terminalen beløber sig til 98 mio. kr., og det er denne opgave, som MT Højgaard har vundet og påbegynder omkring årsskiftet, oplyser MT Højgaard.

Lufthavnsdirektør Søren Svendsen siger om investeringen, at den sker på baggrund af de seneste års fremgang. Ålborg Lufthavn var i 2009 og 2010 den lufthavn blandt de 30 største i Norden, der havde næststørst vækst. I 2010 havde lufthavnen 1.343.000 passagerer – en fremgang på 19,5 pct. i forhold til året før.

Byggeriet og ombygningerne bliver udført i det samme design, som arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen for ti år siden tegnede til lufthavnsbyggeriet med de vingelignende og buede limtræskonstruktioner, som bærer bygningens tag.

MT Højgaard skal udvide lufthavnsbygningen med 7.100 kvm i en totalentreprise til 98 mio. kr. Den eksisterende terminal skal forlænges med henholdsvis 12 og seks nye fag i hver sin ende af bygningen, så terminalen bliver på næsten 20.000 kvm. Når udvidelsen er færdig efteråret 2012, fortsætter MT Højgaard med ombygge 7.100 kvm inde i den nuværende terminalbygning. Ombygningen skal være gennemført til maj 2013.

- Ved at gøre tilbygningerne færdige til brug, inden vi begynder ombygningen af det gamle, sikrer vi, at flypassagererne generes så lidt som muligt, mens byggeriet står på, siger afdelingschef Poul Erik Nielsen fra MT Højgaard.

Udover at fordoble antallet af gates til 12 skal udvidelsen og ombygningen af lufthavnsbygningen øge udbuddet af servicefaciliteter betydeligt. Ankomsthallernes kapacitet øges, og områderne til check-in og sikkerhedstjek udvides for at opnå et bedre flow. Hertil kommer udvidelse af ”Food and Beverage” områderne og en meget stor udvidelse af Tax Free butikken til i alt 400 kvm.

Udover MT Højgaard deltager Arkitektfirmaet Nord som bygherrerådgiver, mens NIRAS er rådgivende ingeniørfirma. MT Højgaard samarbejder med ingeniørfirmaet Lindgaard og GPP Arkitekter.