Nybyggeri er ikke ordentligt radonsikret

Niras-undersøgelse viser, at i hver anden nybygget bolig overstiger koncentrationen af radon myndighedernes anbefaling

I 8 ud af 16 nybyggede boliger overstiger koncentrationen af radon myndighedernes anbefaling.Det viser en undersøgelse, som den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras har foretaget. Undersøgelsens konkluderer, at de traditionelle sikringsforanstaltninger, hvor der alene søges at tætne terrændækket, ikke er effektive nok. Derudover vurderes det, at der mangler praktisk erfaring i anlægsfasen, hedder det i en meddelelse fra virksomheden.

Formålet med undersøgelsen har været at afdække, hvordan de radonsikringer, man normalt benytter, i praksis fungerer i nybyggeriet samt hvor effektive de er over for indtrængning af radon. Niras har testet udvalgte foranstaltninger i praksis og gennem undersøgelsen tilvejebragt dokumentation for kendte og nye metoder til radonsikring.

- Det er tankevækkende, at koncentrationen af radon i det gennemførte nybyggeri i næsten halvdelen af tilfældene overstiger myndighedernes anbefaling, idet det nye Bygningsreglement 2010 har som decideret krav, at koncentrationen skal være under 100 Bq/m3. Undersøgelsen er gennemført på en grund med moderate til lave radonindhold og i et byggeri opført efter helt almindelige standarder, siger ingeniør Jesper Bruun Petersen og fortsætter:

- Undersøgelsen vurderes derfor generelt at repræsentere dansk byggeri. Når radonindholdet i et nyt byggeri overstiger de 100 Bq/m3 er det efterfølgende bygherres hovedpine at gøre noget ved det. Det kan potentielt skabe problemer i nyt byggeri, eftersom de sikringsmodeller, man normalt benytter, således sandsynligvis ikke er gode nok. Undersøgelsen her bør derfor give stof til eftertanke og vil forhåbentlig være med til at øge fokus på denne oversete problemstilling i byggeriet. Og forhåbentlig vil undersøgelsen også medføre en større interesse i at opnå et forbedret kendskab til effekten af de tiltag, der anbefales gennemført, siger Jesper Bruun Petersen.

Undersøgelsen er udført i samarbejde med en række sponsorer og med en følgegruppe bestående af producenter, projekterende, udførende, myndigheder og eksperter fra bl.a. Risø, Sundhedsstyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut. En del af projektet er gennemført af studerende ved henholdsvis Århus og Horsens ingeniørhøjskoler.