København får international arena

Ny arena til København bliver finansieret ved kapitalindskud fra Københavns Kommune og Realdania samt ved lånoptagelse, mens By & Havn stiller byggegrund til rådighed

København får nu en arena af høj international standard, som kan rumme nationale og internationale musik-, kultur- og sportsarrangementer – til glæde for byens borgere og gæster. Arenaen skal ligge i Ørestad Syd og styrke hovedstadens aktive byliv og evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder – og dermed være med til at fremme vækst og beskæftigelse. Den skal medvirke til at styrke byens internationale profil og bringe København tættere på verden. Bag arenaen står Københavns Kommune og Realdania.

Arenaen bliver finansieret ved kapitalindskud fra Københavns Kommune og Realdania samt ved lånoptagelse i selskabet. By & Havn stiller byggegrund til rådighed. Herudover bidrager bl.a. Elitefacilitetsudvalget og Danmarks Idrætsforbund på forskellig vis til etablering og drift.

Tiltrækker investeringer

- Jeg er glad for at Danmarks hovedstad får en arena, så København kan spille op i mod byer som London, Berlin, Stockholm og Hamburg. Det vil skabe rum for mange gode oplevelser for københavnere og gæster. Samtidig kan en arena trække vækst til København og hovedstadsregionen og tiltrække endnu flere investeringer til Ørestad, siger overborgmester i København, Frank Jensen.

- Vi ser store både by- og bygningsmæssige kvaliteter i en international arena i København, der med sine mange tilbud vil kunne medvirke til at skabe den mangfoldighed og det aktive byliv, som gør en storby tiltrækkende og spændende at leve i. Bygningen vil blive super fleksibel og kunne fungere som et ’plugin’ for ethvert internationalt show, koncert eller sportsbegivenhed. Arenaen vil supplere eksisterende faciliteter og muliggøre at København kan tilbyde endnu bedre, bredere og større arrangementer, siger Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania.

Placeres i Ørestad Syd

Arenaen bliver placeret i Ørestad Syd. Her er der plads til investeringer og byudvikling. Og sammen med bydelens danske og internationale virksomheder og hoteller vil arenaen medvirke til at drive byudviklingen i området. I samme del af Ørestad opfører Københavns Kommune en ny skøjtehal, ligesom der er planer om en folkeskole med idrætshal – og det kræver et nyt plangrundlag for området. Dette arbejde er sat i gang.

De to parter bag arenaen – Københavns Kommune og Realdania – får begge part i selskabet Arena CPHX P/S, der skal stå for projekteringen, opførelsen og ejerskabet af arenaen. Selve driften af arenaen bliver varetaget af en ekstern operatør efter et igangværende betinget udbud af operatørrollen. Tre operatører har afgivet tilbud, to af de bydende parter – AEG og Live Nation – er udvalgt til næste runde, og der arbejdes nu videre med de to bud frem til det endelige valg af operatør.

Arenaen forventes at være klar til brug i efteråret 2015.

På foto: Globen i Stockholm.