Svævende fritidshjem i rust-look

Fritidshjemmet Universet fik med sin rustharniske beklædning af cortenstålplader tilført harmonisk materialitet
Tekst: 

Projektidéen med fritidshjemmet i Meinungsgade var at opføre et spændende ikon til kvarteret, som ville være med til at løfte hele områdets profil: Et bæredygtigt og energieffektivt hus, hvor træernes kroner fungerer som solafskærmning.

Projektet startede som en enkel udvidelse af det eksisterende fritidshjem ‘Universet’ på Guldbergsskolen, men endte som en bæredygtig og også selvstændig bygning i Lavenergiklasse 1.

Hævet til første sal

Fritidshjemmet på 400 kvm er blevet hævet til første sals højde, så der opstår mere legeareal omkring byggeriet, og hele pladsen aktiveres.
Trods sine 400 kvm fylder Meinungsgade fritidshjem kun et jordareal på 70 kvm. Byggeriet er løftet op mellem pladsens trætoppe, hvor der om sommeren er skygge for solens varme og om vinteren er åbent for solens stråler.

Ved at løfte fritidshjemmet over jorden frembringes yderligere to overdækkede udearealer samt to multirum under huset, som er til fri afbenyttelse for hele kvarteret. Husets grundareal reetableres som tagterrasse, og derfor er der blevet tilført ekstra legeareal med det nye byggeri.

Beklædt med stål

Det svævende byggeri beklædes med tre millimeter tykke cortenstålplader opsat i et frit og forskelligartet forbandt. Cortenstålplader tildeler byggeriet en materialitet, som giver huset en elegant ældning og sørger for, at fritidshjemmet integreres harmonisk blandt områdets ældre og yngre teglbyggerier.

Omfanget af anvendte tyndplader er ca. 340 kvm med en skønnet mængde på 8,4 ton. Resten af bygningens ydre nedtones i mørke nuancer, så de rustende stålplader fremstår som den materialemæssige hovedattraktion.

Fakta om Universet

  • Bygherre: Københavns Ejendomme
  • Omfang af tyndplader: ca. 340 kvm
  • Skønnet mængde: 8,4 ton
  • Projektets samlede pris: 10,8 mio. kr.
  • Heraf til tyndplader: 100.000 kr.
  • Arkitekt: JJW Arkitekter
  • Opførelsesår: 2009