Betonstøbning i pendulfart

Fra midnat i nat den 17. august skal der støbes et 10.000 kubikmeter stort forsinkelsesbassin i ét hug i Vangede

NCC Construction er i gang med at opføre et forsinkelsesbassin for bygherren forsyningsselskabet Nordvand i Ericaparken 67 i Vangede. Det underjordiske bassin skal opsamle opblandet spildevand fra fællessystemet og dermed aflaste kloaknettet ved fremtidige skybrud.

Der skal støbes 1.150 kubikmeter beton på under et døgn midt i et bebygget område, og producenten DK Beton lukker to betonværker ned for øvrige kunder for kun at køre beton i pendulfart til byggepladsen. Arbejdet indledes midnat den 17. august med at forme bassinets enorme bundplade, som skal støbes i ét stykke. Det 24 mand store hold forventer, at arbejdet vil strække sig i ca. 18-20 timer.

- Vi havde planlagt først at starte støbningen kl. 04.00, men måtte fremskynde den, fordi der er udsigt til regn natten til fredag, forklarer projektchef Flemming Carlsen, NCC Construction.

Skybrudsramt område

Forsinkelsesbassinets placering sker på baggrund af Nordvands analyser af aflastningsbehovet i området. Storkøbenhavn har flere gange denne sommer oplevet, hvordan skybrud overbelastede kloaknettet og sendte bakteriefyldt spildevand tilbage på gaderne. Sådanne situationer skal det kommende forsinkelsesbassin være med til at forebygge da det forhindrer, at opblandet regn- og spildevand presses tilbage til overfladen.

Når forsinkelsesbassinet står færdigt i sommeren 2012, vil Nordvand etablere et haveanlæg på arealet oven på bassinet til beboerne i området.