Ny dansk standard baner vej for lavenergihuse

En moderne og opdateret udgave af standarden DS 418 Beregning af bygningers varmetab baner vejen for indførelse af lavenergihuse på en økonomisk optimal måde

En ny udgave af DS 418 har fokus på, hvordan man beregner energieffektiviseringer i nybyggeri. Den indeholder den nyeste viden, tendenser og beregningsmetoder inden for lavenergi, højisolerede konstruktioner og tætte vinduer.

Opdateringen af byggebranchens anerkendte standard afspejler den udvikling, der sker i branchen. Fremtidens nybyggere står over for skrappe krav. Folketinget har sat et mål om at få energiforbruget i nye bygninger sænket med 75 % i 2020.

Behov for nye beregningsmetoder

Lars Ravn-Jensen, konsulent fra Dansk Standard, har ledt den arbejdsgruppe, der har moderniseret standarden:

- Det er vores fornemmeste opgave at sikre, at standarden hele tiden følger med udviklingen. Og det er lykkedes. Standarden er en vigtig brik i at opfylde regeringens målsætninger om energibesparelser og fremme lavenergibyggeri, siger Lars Ravn-Jensen og pointerer, at der er behov for nye beregningsmetoder til lavenergi:

- Lavenergi og passivhuse er ikke til at komme udenom for nybyggere og de firmaer, der skal opføre huset. Det er derfor helt essentielt, at vi har et redskab, der giver mulighed for hurtigt og enkelt at finde U-værdi og linjetab for gængse konstruktioner, så man kan spare tidskrævende beregninger, siger Lars Ravn-Jensen.

DS 418 indgår i Bygningsreglementet og er derfor den standard, man anvender i byggebranchen, når bygningers varmetab og varmetransmissionskoefficienter og linjetab skal beregnes.

Fakta om DS 418

  • Det er 7. gang, at DS 418 Beregninger af bygningers varmetab udgives.
  • Standarden indeholder de nyeste metoder til beregning af U-værdier og linjetab for konstruktioner med kuldebroer, vinduer og fundamenter.
  • Den er finansieret af Energiforskningsprogrammet og Erhvervs- og Byggestyrelsen.
  • Arbejdsgruppen bag standarden består af: SBi,  DTU Byg, Teknologisk Institut, Rockwool, Saint-Gobain Isover A/S,  Saint-Gobain Weber A/S, Niras, Velux   og Dansk Standard.