Ny international standard for energiledelse

Fremover kan virksomheder i hele verden arbejde efter fælles retningslinjer, når de vil arbejde systematisk med energiforbrug og -besparelser. En ny international standard for energiledelse, der udkommer i dag, forventes at blive gældende standard i Danmark inden for få år.

Ny international standard for energiledelse

Berit Behbahani, afdelingsleder i Dansk Standard.

- Det er glædeligt, at hele verden er blevet enige om nogle fælles retningslinjer for energiledelse. Ud over de betydelige energibesparelser, standarden vil medføre, når den bliver brugt rundt omkring i verden, bliver det også lettere at sammenligne virksomheder på tværs af grænser og sikre, at man får stillet de samme krav til dem. De internationale virksomheder vil også få lettere ved at arbejde på tværs af grænser, da de kan bruge den samme standard over alt, siger afdelingsleder i Dansk Standard Berit Behbahani.

Standarden henvender sig til alle virksomheder, der ønsker at arbejde systematisk med at reducere energiforbruget.

For 10 år siden tog Danmark initiativ til at udarbejde en dansk standard for energiledelse. I 2010 blev denne standard europæisk og nu foreligger der så en international standard.

- En dansk undersøgelse har vist, at der kan spares ca. 10 procent af energien ved at indføre energiledelse. Kan det overføres til verdensplan er det indlysende at effekten af en international standard kan blive meget stor, siger energikonsulent Hanne Lundsgaard, Dansk Standard.