Nyt rådhus i Viborg giver store besparelser

Da Viborg Kommune efter kommunalreformen blev det nye regionscentrum, valgte man at bygge nyt og samle alle rådhuse på en og samme adresse

En 300 millioner kroners investering tjent ind på fem år. Hvis Viborg havde valgt den decentrale løsning, ville konsekvensen have været årlige kæmpeudgifter til løn, kørsel, energi og bygningsrenovering.

Frank Mikkelsen

Frank Mikkelsen, stabschef ved Viborg Kommune.

- Udgift? Vi tjener da penge på at bygge dette rådhus. Viborg Kommunes rationale ved investeringen er beregnet til mellem 50 og 60 mio. kr. årligt. Så i løbet af 5-6 år har huset tjent sig ind, og det vil vedblive at give os store årlige besparelser på energisiden, siger Viborg Kommunes afgående stabschef Frank Mikkelsen, der ikke er i tvivl om, at han har haft en heldig hånd med sin største og sidste opgave.

Stabschefen skynder sig at give roserne videre til ‘de fremsynede byrådspolitikere, der helt tilbage i 2004 havde modet til at gå imod den gængse holdning om, at det efter kommunalreformen gjaldt om at holde lyset tændt i samtlige rådhuse’.

- Det princip har andre kommuner måttet betale dyrt for. Det koster enorme summer hvert år i kørsel, løntimer, flere chefstillinger, energiudgifter og bygningsvedligeholdelse. Det nye Viborg Kommune blev i 2007 sammensat af seks gamle kommuner. Store dele del af forvaltningerne sad i huse, som kun måtte benyttes på dispensation, fordi der ikke var mekanisk ventilation, køkkenfaciliteterne var ulovlige, eller de var elendigt isolerede. Alene energibesparelsen giver os 10-12 mio. kr. årligt, når vi rykker sammen i det nye rådhus, siger Frank Mikkelsen.

Med til regnskabet hører indtægten ved salg af de gamle kommunehuse, heriblandt flere attraktive, fredede bygninger i Viborgs gamle bymidte. Viborg og de tidligere nabokommuner var desuden velkonsoliderede og har fået deponerede penge retur fra staten.

- Alt i alt belaster vi ikke vores driftsbudget ved denne engangsinvestering, som i øvrigt blev billigere undervejs. Vi startede et budget på 318 mio. kr., men ender ud med en samlet licitationsudgift på 303 mio. kr., konstaterer stabschefen.

Viborg Rådhus, der står klar til indflytning i efteråret 2011, er tegnet af Henning Larsen Architects, og Bascon A/S har været bygherrerådgiver lige fra startfasen i 2007.