Adept Arkitekter skal udvikle norsk bymidte

Dark arkitekter og Adept arkitekter med rådgiverteam har vundet den internationale konkurrence om byudvikling og udvidelse af Asker Sentrum

Asker kommune i Norge fortsætter sin urbane udvikling med et større, mere levende by- og boligcentrum. Dark arkitekter (N) og Adept arkitekter (DK) med rådgiverteam har vundet den internationale konkurrence om byudvikling og udvidelse af Asker Sentrum. Projektforslaget 'In the Loop' præsenterer en forenet, urban aktivitetsby for sport, samvær og oplevelser.

Asker er en attraktiv forstadskommune til Norges stærkt voksende hovedstad Oslo. For at give plads til en større mangfoldighed af beboer og besøgende skal det levende og tætte bycentrum i Asker integreres med det grønne og rekreative område Føyka/ Elvely, vest for centrum.

'Tæt by – åben park – idrætsglæde' er visionen for, at Askers bymiljø fortættes med boliger, detailhandel, service og kultur, men samtidig åbnes op for større plads- og parkarealer og mere rekreativitet. Føyka-områdets funktion som arena for aktivitet og idræt skal udnyttes og indskrives i Asker centrums urban kontekst.

'In the Loop' binder bymiljø og rekreativitet sammen ved at koble en ny aktivitetsrute til fordel for fodgængere og cyklister til det eksisterende centrumsforløb. I et loop forbindes gammel og ny bydel gennem urban rekreativitet og sportslig udfoldelse for Askers indbyggere. Parker, pladser og torve integreres med stationsområde, kulturhus og kommercielle faciliteter og tilvejebringer let orientering og god tilgængelighed i de centrale offentlige rum.

Den nuværende centrale aktivitetsplads dekomponeres for at udvide bykernen med nye rum til et bredt spekter af rekreative faciliteter og sociale arenaer, hvor alle kan samles om street basket, skating, ishockey mm. I den intime skala tilbydes afgrænsede og rolige zoner for tilfældige møder og lokalt socialt samvær.
Juryen roser in the loop for det overordnede byplanskoncept. I jurybetænkningen lyder det: ”Loopen, som knytter sammen de fire tyngdepunktene, vil skape en spennende sekvens av forskjellige byrom, og den bidrar til å aktivisere hele Sentrum på en måte som ingen av de andre forslagene.”

Teamet bag vinderforslaget ”In the Loop” består af Dark (N), Adept (DK), Bygganalyse (N), Esbensen (DK), Rambøll (N) og ACT (DK). Team DABERA var et ud af de i alt 5 prækvalificerede teams til konkurrencen udskrevet af Asker Kommune og Asker Skiklub.