Dansk Byggeri ønsker mere vidtgående PCB-handlingsplan

Flere PCB-deklareringer og mere selektiv nedbrydning er nødvendigt, hvis man vil sikre en øjeblikkelig miljøgevinst af PCB-handlingsplanen, mener Dansk Byggeri

Af den netop offentliggjorte nationale PCB-handlingsplan fremgår det blandt andet, at det kun er ved visse større nedrivningsopgaver, at der skal gennemføres selektiv nedbrydning. Det får nu Miljøsektionen og Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri til at opfordre til, at planen bliver mere vidtgående.

- Handlingsplanen indeholder klare forbedringer som vil være med til at sikre, at vi får lokaliseret PCB i den danske bygningsmasse. Men hvis man vil sikre en øjeblikkelig miljømæssig gevinst og opnå mere genanvendelse bygge- og anlægsaffaldet, bør man indføre en PCB-deklarering forud for alle nedrivninger og øge antallet af bygninger, der skal ind under ordningen om selektiv nedbrydning, siger konsulent Simon Stig-Gylling for Miljøsektionen og Nedbrydningssektionen.

Han forklarer, at det stiller ekstra krav til de anlæg, som skal modtage og behandle byggeaffaldet, når det kun er en del af nedrivningerne, der bliver PCB-deklareret og foretages som selektiv nedbrydning.

- Øget kontrol ved modtageanlæggene kan desværre ikke løse problemet med PCB og andre farlige stoffer, fordi de er usynlige og derfor svære at lokalisere. At de farlige stoffer bliver fjernet ved kilden er alfa og omega for, at vi får løst problemet, siger Simon Stig-Gylling.

Nedbrydningssektionen står overfor forhandlinger med Miljøstyrelsen om ordningen om selektiv nedbrydning - den såkaldte NMK96-ordning. Og sektionen ser gerne, at flere opgaver omfattes af ordningen om selektiv nedbrydning.

- Vi ser frem til forhandlinger om, hvor den nedre grænse for selektiv nedbrydning skal være. Jo flere bygninger, der omfattes af ordningen om selektiv nedbrydning, jo mere effektiv bliver kildesorteringen. Dermed opnår man den største miljømæssige gevinst, siger Simon Stig-Gylling.