Vilhelm Lauritzen sparede sig til overskud

Arkitekfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S har fået en række større, nye opgaver og venter højere omsætning og indtjening for 2011

Arkitektvirksomheden Vilhelm Lauritzen reducerede i 2010 sin nettoindtjening til 0,7 mio. kr. mod 3,1 mio. kr. året før efter en omsætning på 28,7 mio. kr. mod 28,1 mio. kr. i 2009, fremgår det af virksomhedens årsregnskab.

Arkitektvirksomheden forklarer, at det er den internationale finanskrise, der nationalt og internationalt har medført et vigende marked ligesom det har været en udfordring at sikre lønsomhed i virksomhedens igangsværende projekter grundet øget konkurrence – og det har medført en reduceret indtjening for 2010.

Det forklares videre, at virksomhedens ledelse i samarbejde med medarbejderne har gennemført en række tilpasninger hvad angår ressourcer og omkostninger gennemåret, så det er lykkedes at sikre et positivt driftsresultat.

Det foregående regnskabsår har været præget af en markant satsning på at skaffe nye opgaver, hvilket har givet resultat, idet flere store konkurrencer er vundet – bl.a. Niels Bohr Science Park København, Psykiatrisk Hospital Slagelse samt en ny dansk ambassade i Delhi. Desuden har virksomheden haft opgaver i Rusland, Slovakiet og Kina.

Det forventes et højere aktivitetsniveau for 2011 – og dermed også højere omsætning og indtjening.