Optimering uden spild

Totalentreprenøren C.C. Contractor har holdt fokus på MCH’s intentioner om at give hver eneste gæst fuld valuta for billetten og samtidig være omkostningsbevidst

Jyske Bank Boxen er et kultur- og sportstempel, hvor hovedsigtet er at bringe menigheden hurtigt og sikkert på plads og ud igen efter seancen. Frem for at dvæle ved detaljer i bygningen skal gæsterne styres mod alteret, som ved koncerter og events udgøres af scenen, ved sportskampe af banen. Deres tørst, sult og tissetrang skal kunne imødekommes her og nu, tæt på sidde- og ståpladser. Og hele herligheden skal kunne realiseres inden for et givent budget og stå færdig i sommeren 2010.  

Med disse kontant formulerede målsætninger gik totalentreprenøren C.C. Contractor A/S i Herning til opgaven med at styre opførelsen af den største enkeltbygning i firmaets historie. På et tidligt tidspunkt i processen gennemførte bygherren MCH et udbud blandt tre indbudte totalentreprenører.

Optimering uden spild

Poul Nielsen, projektleder hos C.C. Contractor A/S.

- Vi blev ganske enkelt spurgt: Hvordan vil I bygge en superarena, og hvem vil I sætte til at udføre opgaven? Konkurrenceparametret var ikke blot pris – den endelige udformning af arenaen skulle fastlægges i samarbejde med totalentreprenøren – men i høj grad også selve gennemførelsen af processen. Vi endte med at få buddet, og vi har gennemført det med en række underentreprenører og rådgivere, som vi kender, og som vi stoler på. Det har været forudsætningen for at kunne løse en så kompliceret opgave inden for en så stram tidsramme, siger Poul Nielsen, projektleder hos C.C. Contractor A/S.

16 meter frihøjde + 6

I koncertmæssig sammenhæng samarbejder MCH med Live Nation Entertainment, verdens største arrangør på området. I årevis har det været en kamp for Herning – og andre danske byer med ambitioner om at præsentere de allerstørste navne på rock-, pop- og musical-/showhimlen – at kunne levere indendørs faciliteter med tilstrækkelige scenedimensioner til at tage imod de stadig mere voluminøse liveproduktioner.

MCH og C.C. Contractor løste problemet for en tid med opførelsen af den søjlefrie Hal M for godt fem år siden. Men heller ikke den er stor nok til de største, og først med Jyske Bank Boxen har Herning og MCH fået en venue (spillested), der ser ud til at være fremtidssikret.

- Det har for os betydet, at når Live Nation kræver en scenehøjde på 16 m, sørger vi for, at der er 16,02 m fra gulv til lampernes underkant. Det er en del af den måde, vi har optimeret processen på under hensyn til økonomien. Vi opfylder de krav, der stilles, men ikke mere end nødvendigt. Vi har brugt den sunde fornuft og ikke fokuseret på deltaljer, som for publikum er uvæsentlige, siger Poul Nielsen.

Og så skete der alligevel det under forberedelserne til åbningsbraget med popdivaen Lady Gaga, at totalentreprenøren blev spurgt, om det kunne lade sig gøre at tilvejebringe yderligere 6 m scenehøjde ud over de 16.

- Og det har vi løst ved at placere de lamper, der hænger over scenen på skinner af den type, man kender fra ladeporte. Lamperne kan nu sektionsvis køres ud over salen og tilsluttes stikforbindelser med samme styring, som hvis de hang på deres normale plads. Når lamperne er ude, er der den ønskede frihøjde på 22 m over scenen, forklarer projektlederen.

Selektiv brandbeskyttelse

I øvrigt har hvert eneste lysarmatur i arenaen en IP-adresse. I Fagerhults styringssystem har man indkodet grundlæggende lyssætninger for en række arrangementstyper fra et bordtennisstævne over en håndboldkamp og til en koncertproduktion.

Totalentreprenøren giver andre eksempler på procesoptimeringen: Kun de stålsøjler, som brandmyndighederne har krævet brandbeskyttet, er blevet beklædt. De øvrige får lov at stå som malede stålsøjler. Brandindklædning og brandmaling er i øvrigt udført af Kongerslev Brandmaling i Arden med brug af materialer fra Scandi Supply A/S.

- Betonen får lov at stå rå, og vi har nøjedes med at male gipsoverflader. Døre er konsekvent med stålkarme, for driftmæssigt kan det ikke svare sig at skulle udføre løbende reparationer og malearbejde på 473 dørkarme, siger Poul Nielsen.

Malerarbejdet er udført af Malerfirma Ole Henriksen ApS i Herning. Indehaver Flemming Nielsen fortæller, at han har haft 7-10 medarbejdere i sving med spartel, pensel og rulle over nogle måneder for at nå over de utallige små og store rum.

Dørene er fra Swedoor/Jeld-Wen. Som nævnt med stålkarme og dertil varierende krav til lyddæmpning og brandsikring.

Også flowet gennem bygningen er optimeret, bl.a. ved placering og antal salgsboder og barer. Toiletter er placeret lige ud for udgangene fra hallen og er forberedt på pausepresset ved, at man har ensrettet trafikken fra indgangsdør til kummer, kabiner, håndvaske og udgangsdør. Publikum når næppe at bemærke, at toiletskærmvæggene er højtrykslaminat  med alukanter og stålfødder og bærer den europæiske ETA-godkendelse. Firmaet Falkesen Aps i Holbæk har leveret og monteret i alt 189 enheder til Boxens toiletter.

Folk skal have det bedste

- Det har været et ufravigeligt krav fra bygherrens side, at publikum skal sikres en optimal oplevelse, fra de kommer til de går. Det har været vores primære fokus under hele forløbet, siger Poul Nielsen og giver nogle eksempler:

  • Minimering af køer til salg og toiletter gennem logistik.
  • Optimering af lydoplevelsen ved hjælp af akustikpaneler og ikke-parallelle flader i hallen.
  • Optimalt indkig til scenen og overblik over banen fra samtlige pladser. Tilhørere på nederste tribunerække kigger eksempelvis hen over hovedet på det publikum, der står på gulvet under en koncert.
  • Komfortventilation og køling holder temperaturen nede. Enorme, bevægelige indblæsningsspjæld i loftskonstruktionen erstatter CO²-udladningen fra publikum med frisk luft. Klimastyringen er så præcis, at man på forhånd kan forudberegne den statistiske sandsynlighed for temperaturen på de enkelte tilskuerrækker på et hvilket som helst tidspunkt af en koncert.

Samarbejdsånd

C.C. Contractor afleverede bygningen til aftalt tid 9. juli. De følgende måneder har bygherren brugt på aptering af køkken, køleanlæg, mobiltribuner m.m.

- Målet har været det vigtigste i denne proces, hvor folk frem for at sidde i hver sit ringhjørne alle har bidraget til fællesskabet med stor forståelse og samarbejdsvilje, siger en tilfreds Poul Nielsen fra C.C. Contractor A/S.