Bøger og håndværk hånd i hånd

På tegnebrættet ligger de udvendige fysiske rammer klar til et af landets store integrationsprojekter inden for uddannelse – Campus Bornholm
Tekst: 

Campus Bornholm er navnet på fremtidens uddannelsessted på Bornholm. Et sammenhængende område, der ofte inkluderer biblioteker, auditorier og opholdsområder og som vil blive et nyt og unikt uddannelsesmiljø på Bornholm.

For at det skal blive en realitet, så kræver det helt nye fysiske rammer, der kan sikre den nødvendige sammenhængskraft. Derfor har Campus Bornholm i samarbejde med Regionskommunen sat en forundersøgelse – et prospekt – i gang, leveret af Kant Arkitekter.

- Set i lyset af, at der er en tendens i landet, hvor mange elever falder fra på erhvervsskolerne, kan det her være med til at vende bøtten. For det er ikke blot studietræthed, der plager eleverne, men også fordi de oplever et utilfredsstillende forløb i deres uddannelse, forklarer arkitekt Klaus Holm Jensen og fortæller, at de samme diskussioner finder sted i både Sverige og Norge.

Bedre forståelse for hinanden

Campus Bornholm er et resultat af et ønske om at samarbejde bredt om uddannelse, som over en årrække er groet frem, ikke blot blandt de fusionerede uddannelsesinstitutioner, men også i Bornholms Regionskommune og i øens erhvervsliv. Der er markant og bred lokal opbakning bag satsningen på Campus Bornholm som nøglen til at fastholde, udvikle og tiltrække de nødvendige uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder. Campus Bornholm bliver en model for, hvordan yderområderne i de kommende år kan angribe de ungdomsuddannelsesmæssige udfordringer.

- Ved at lave en sammensmeltning af skolerne, kan eleverne få et større indblik i både praksis og teori, og der kan skabes større forståelse for hinandens valg af uddannelse. Og så kan det give noget synergieffekt, hvor man kan lave fælles projekter, siger Klaus Holm Jensen.

Næste skridt bliver at finde penge til projektet bl.a. via fondsmidler og/eller offentlige midler, og dernæst finde ud af, hvad bygningen skal indeholde. Kant Arkitekters foreløbige beregninger opererer med et bygningsvolumen på ca. 20.000 kvm.

Fakta

Campus Bornholm er en fusion af Bornholms Gymnasium, Erhvervs­skole og VUC. Målet er, at flere af de bornholmske uddannelsesinstitutioner og videnmiljøer bliver en del af campus. Det er også et mål indenfor en kort årrække at etablere et bygningsmæssigt fællesskab ved opførelse af en ny bygning, som kan rumme alle uddannelser og aktiviteter. Campus er latinsk og betyder ’åben plads’