Sjælsø: positiv trend forventes at fortsætte i 2011

Sjælsø Gruppen kan konstatere, at den negative udvikling er vendt med stigende efterspørgsel og omsætning af ejendomsprojekter til følge

SjælsøSituationen på alle Sjælsøs markeder er generelt set gennem 2010 blevet mere stabil og positiv. Nysalg af projekter for 1,3 mia.kr. i 2010 bekræfter den positive trend . Udviklingen understøttes af en stigende interesse for finansiering af gode og sunde ejendomsprojekter udlejet til gode lejere og solgt til kapitalstærke investorer, hedder det i en fondsbørsmeddelelse fra Sjælsø Gruppen.

- Med baggrund i forventningen om en fortsat øget aktivitet på alle Sjælsøs markeder og stabile finansielle forhold forventes det, at den positive trend i Sjælsøs aktiviteter og indtjening vil fortsætte i 2011. Sjælsø forventer derfor for 2011 et resultat omkring 0 kr., før skat og eventuelle nedskrivninger. Usikkerheden omkring resultatudviklingen for 2011 knytter sig hovedsageligt til risikoen for negative markedsmæssige ændringer og dermed timingen af indgåelse af salgsaftaler og tidspunkt for igangsætning af byggerierne, hedder det i meddelelsen.

For 2010 forventer Sjælsø Gruppen som forventet et underskud på før skat og nedskrivninger på omkring 240 mio.kr. Sjælsø har tidligere meddelt, at der for 2010 forventedes et underskud på 200-300 mio.kr., før skat og nedskrivninger.