Tysk grøn certificering har vundet

Green Building Council foretrækker den tyske certificeringsordning DGNB frem for ordningerne Breeam og Leed

Efter næsten et års overvejelser  hardanske Green Building Council besluttet sig for, at den officielle målemetode for bygningers bæredygtighed på dansk jord skal være den tyske certificeringsordning DGNB - på bekostning af ordningerne BREEAM og LEED.

Den beslutning blev truffet i Green Building Council truffet efter at have arbejdet intenst med fire mulige systemer i sommeren og efteråret 2010 for at finde ud af, hvilket certificeringssystem, der ville være mest hensigtsmæssigt som model for en udgave tilpasset danske forhold. Breeam og DGNB skilte sig ud blandt de øvrige systemer, og nu er valget altså faldet på det tyske.

DGNB er et nyt tysk system fra 2009 og en 2. generationsmodel i evalueringssystemer. Systemet beskriver en helhedsorienteret proces. Det har metodefrihed i forhold til en række mål, der sættes i de indledende faser, og det fremmer mulighederne for innovation. DGNB knytter sig til EU-normer og har fokus på livscyklusanalyser, som er obligatoriske i DGNB.