Sorø Kommune vælger også ESCO

Byrådet i Sorø Kommune har netop godkendt igangsætningen af kommunens ESCO-projekt i samarbejde med Schneider Electric

Efter en grundig analyse ligger det endelige resultat nu fast: Der kan opnås energi- og vandbesparelser samt forbedring af bygningernes klimaskærm (red. ydervægge, vinduer samt tage) ved investeringer i de tekniske installationer, efterisolering og udskiftninger af døre og vinduer. Med en samlet investering på ca. 68 mio. kr. vil efterslæbet i kommunens bygninger blive reduceret med ca. 26  mio. kr. - samtidig opnås en årlig CO2-besparelse på 18 procent en årlig driftsbesparelse på ca. 2,4 mio. kr. og en årlig varmebesparelse på ca. 22 procent.

- Vi er stolte over, at Sorø Kommune har valgt os som samarbejdspartner på ESCO-projektet. Sorø Kommune er en af foregangskommunerne inden for denne samarbejdsform, og vi ser frem til et langsigtet samarbejde, siger Forretningsområdedirektør Morten Dahl, Schneider Electric Buildings Denmark A/S.

Principperne for projektet bygger på en investering i energibesparende bygningsforbedringer, der finansieres og tilbagebetales gennem energibesparelser. Investeringerne baner desuden vej for at gavne og forbedre indeklimaet i en lang række af de kommunale bygninger, og samlet set vil kommunen efter projektet råde over en bygningsmasse, der har fået et betydeligt løft. Et af fokusområderne er implementering af energistyring, så Sorø Kommune fremover kan arbejde systematisk og struktureret i deres bestræbelser på at reducere CO2-udslippet.

Linda Nielsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, glæder sig over, at der er udsigt til en energirenovering af de kommunale bygninger og en reduktion af CO2-udslippet:

- Dette falder fint i tråd med Borgmester-pagten, som Sorø Kommune indgik i 2009, hvor kommunen samlet set i 2020 skal have nedbragt sit CO2-udslip med 20 procent. ESCO-projektet er et ambitiøst projekt, men det skal vi også være, hvis vi vil tage klimaudfordringerne alvorligt, siger Linda Nielsen.

Erfaringer fra bl.a Gribskov og Middelfart har vist gode resultater, og Sorø Kommune ser frem til et godt samarbejde med Schneider Electric over de næste mange år.

Foreløbig har 12 kommuner i Danmark indgået ESCO-samarbejder. ESCO (Energy Service Company) er en samarbejdsform, et samarbejde, mellem en privat energitjenestevirksomhed og en offentlig myndighed, hvor der igangsættes en række energirenoveringer i de offentlige bygninger.