Søjlesko til overløbsbassiner

Søjlesko og konsoller kan reducere behovet for in situ-støbning ved anlæg af de mange kommunale overløbsbassiner

Klimaforandringer og deraf følgende hyppige oversvømmelser får i disse år kommunerne til at investere i store overløbsbassiner til at aftage vandet fra de voldsomme regnskyl. Anlægget af bassinerne giver ordrer til entreprenører og nu også til Peikko Danmark, der er specialist i fastgørelse af betonsøjler og -bjælker.

- Overløbsbassiner støbes normalt på stedet, men ved brug af Peikko søjlesko og PCs konsol er det muligt at reducere en stor del af in situ-arbejdet til fordel for præfabrikerede elementer. Herved sparer man tid og udgifter til afstivning og forskalling, fortæller Henrik Harder, Peikko Danmark A/S i Odense.

Aarsleff afprøver metoden

Metoden er for tiden ved at blive afprøvet i praksis af entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, der for Århus Kommune opfører tre store overløbsbassiner på lave områder i byen. De skal kunne aflaste de kommunale renseanlæg og forhindre, at urenset spildevand forurener byens åer og søer ved oversvømmelser.

Aarsleff støbte de to første bassiner på traditionel vis, men ved det tredje og største besluttede man i samråd med det projekterende ingeniørfirma Viggo Madsen A/S at give Peikkos produkter en chance. Bassinet ved Viby renseanlæg er på 16.600 kbm og skal som de to øvrige tildækkes af et søjlebåret betondæk i niveau med terræn.

Det cirkelformede bassin har i midten en centersøjle, hvori der i toppen er blevet indstøbt en vifte af Peikko PCs konsoller. På konsollerne monteres der præfabrikerede bjælker, der som eger i et cykelhjul forbinder centersøjlen med bassinets yderkant. I de øvrige søjler, der understøtter bjælkerne, er der indstøbt fire Peikko søjlesko samt tilhørende ankerbolte i fundamentet. Herefter er det en smal sag at løfte søjlerne på plads gennem søjleskoenes fire bolthuller og spænde møtrikkerne, der hermed fastholder søjlen til fundamentet uden brug af afstivning.