Arkitema skal tegne højhus med ungdomsboliger

Arkitema har netop vundet opgaven med at tegne et højhus på 12 etager med ungdomsboliger på Århus Havn

12 etager, 5000 kvm i et 2025 lavenergiklasses ungdomsbolighøjhus! Arkitema har vundet konkurrencen om et ungdomsbolighøjhus på Århus Havn med et enkelt og samtidig markant højhus.

Det energiproducerende højhus har ladet sig inspirere af sit nærmiljø - både til lands og til vands. Havnen med sine markante siloer og store coastere. Bl.a. har højhuset arvet siloernes højde og drøjde, der trods siloernes karakteristiske storskala fremtræder som hvide, abstrakte næsten lette volumener. Den hvide flade ophæver massen og tyngden, mens fladevirkningen forstærkes af spredte vinduesåbninger.

- Vi skærer ind i siloen og skaber et ungdomshøjhus med en tydelig hovedindgang, en naturlig pladsdannelse samt et volumen, hvor flest mulige boliger placeres på de øverste etager, hvor de får mest glæde af havnens lys og udsigt. Udskæringen åbner de underste etager op og bringer lys og luft ind og op igennem hele højhuset med fælles sociale uderum på alle etagerne.

Samtidig er ungdomshøjhuset inspireret af skibe med styrehuse, der er ofte i grundformen er et hvidt rektangulært volumen, hvor man efterfølgende skærer ind og krager ud. På samme måde er ungdomshøjhuset en enkel rektangulær form, hvor vi skærer ind og etablerer et markant indgangsparti, der er startskuddet for et levende indre. Og på samme måde som de gamle skibe har en klar forskel mellem et robust ydre og et varmt indre har højhuset en robust facade i en glat, hvid højstyrkebeton, der kontrasteres af et mere varmt interiør, der starter allerede i beklædningen af udskæringen med en varm gylden sandwichplade i aluminium og fortsætter hele højhuset igennem med fælles altaner, der beklædes med træ. Omkring udvalgte vinduer udformer vi et reliefmønster, der giver facaden dynamik og liv. Igen er referencen fundet i gamle skibe og deres markering og materialeskift ved koøjer.

Højhusets repræsentative sydøstvendte facade mod Bernhardt Jensens Boulevard integreres med en stor mængde solceller. Solcellerne placeres som værn på altanerne - energi og ophold i ét! Samtidig kommer højhuset til at signalere sit lavenergirigtige ophav direkte på facaden! Her bindes to altanværn sammen og etablerer en indramning, der fint korresponderer med indramningen af vinduerne på de tre øvrige facader og som samtidig giver facaden en fin dybde og rytme.

Øverst etableres en 'solmark' med energiproducerende teknik. Her kobles solceller og solfangerer parvis og suger med sine forskellige vinkler energi til sig igennem hele dagen.

Hovedparten af boliger er torumsboliger, der får dagslys ind via vinduer proportioneret i forskellige størrelser og placeret i varierede mønstrer. Den høje grad af variation bidrager til en jævn fordeling af lys i rummet og en oplevelsesrig indramning af den fantastiske udsigt.