Effektiv energirenovering med digital opmåling

Et nyt afprøvningsprojekt viser, at digital opmåling af bygninger skaber en genvej til effektiv energirenovering, fremhæver Digitalt Byggeri

Et nyt afprøvningsprojekt viser, at digital opmåling af bygninger skaber en genvej til effektiv energirenovering. Den præcise opmåling betyder, at præfabrikerede facademoduler kan monteres direkte.

At skifte facader spiller tit hovedrollen i energirenoveringer. Det er også tilfældet i Rosenvænget i Frederikssund, et boligbyggeri fra 60’erne, der nu skal op i energiklasse 1. Ejendommen er samtidig omdrejningspunkt i et afprøvningsprojekt, der undersøger, hvordan metoder fra Det Digitale Byggeri kan skabe grundlag for mere effektive energirenoveringer. Projektdeltagerne viser, at laserbaseret, digital opmåling af bygninger kan gøre det enklere og billigere at montere præfabrikerede facadeelementer.

Når man udskifter facader er udfordringen, at det eksisterende tegningsmateriale typisk ikke svarer nøjagtigt til de faktiske bygninger. Siden bygningerne er opført, har de sat sig. Hvis energikravene skal opfyldes, skal de nye facader imidlertid passe præcist til bygningerne. Ellers opstår der kuldebroer. Det stiller høje krav til tegningsmaterialets præcision. Digital opmåling kan være en løsning.

- Vi vil gerne nå en effektiv plug-and-play-løsning, hvor de præfabrikerede moduler passer til bygningen som fod i hose. Derfor undersøger vi, hvordan digital opmåling af de eksisterende bygninger kan forsyne os med nøjagtige mål. Opmålingen danner så efterfølgende baggrund for præcise 3D-modeller, som facademodulerne kan produceres efter. Rationalet er altså, at med nøjagtige mål af de eksisterende bygninger, kan man producere facadeelementer, der kan klikkes direkte på, siger Anders Thomsen, Teknologisk Institut. Han står i spidsen for afprøvningsprojektet.

Projektet involverer 112 lejligheder i fire karréer. Esbensen Rådgivende Ingeniører og Mangor & Nagel er rådgivere. Leverandøren af facader udpeges d. 15. februar 2011.