H. Lundbeck A/S opfører højlager i Valby

Medicinalselskabet H.Lundbeck starter i februar opførelsen af et højlager på tyve meter

Til februar starter medicinalselskabet H. Lundbeck opførelsen af et nyt højlager, der er 20 meter højt på 1.662 kvm, samt diverse mindre bygninger, der skal bruges til administration og teknik. I alt opføres 3.824 kvm nybyggeri.

De nye bygninger forventes opført som betonkonstruktioner med lette facadeplader udvendigt. Nedrivning af eksisterende bygninger på grunden pågår. Budget anslås til at være på 50 mio. kr.

AK 83 Arkitektkontoret A/S forestår arkitektrådgivningen, og Rambøll Danmark A/S varetager ingeniørydelserne som rådgiver for totalentreprenøren. Byggearbejdet udføres som totalentreprise af 5E Byg A/S.

Kilde: CRM Byggefakta A/S