Akustik i idrætshaller

For næsten alle aktiviteter i en idrætshal gælder det om at opnå en høj grad af akustisk dæmpning, altså en lav efterklangstid
Tekst: 

- I forbindelse med nyindretninger og ombygninger af idrætshaller åbner der sig på den ene side en række muligheder for at forbedre eventuelle utilfredsstillende akustiske forhold, men ofte vil ønsker om nyindretninger også medføre en række nye akustiske udfordringer. I særdeleshed skal ønsker om større rumlig åbenhed og samtidige aktiviteter under samme tag følges op af en vurdering af de akustiske muligheder, foranstaltninger og eventuelle begrænsninger, siger civilingeniør Bo Mortensen, medindehaver af Gade & Mortensen Akustik A/S.

Ifølge Bo Mortensen vil den akustiske vurdering i forbindelse med nyindretninger af idrætshaller kunne omfatte overvejelser og behandlinger af følgende emner:

  • Lydisolation
  • Lydregulering
  • Støjforhold
  • Lydanlæg

Varieret behov

- De enkelte forhold skal vurderes ud fra de aktuelle ønsker og behov vedrørende de fysiske forhold, altså indretning og planløsning, men også ud fra hallens eller idrætsanlæggets prioriteringer, når det gælder de aktiviteter som bygningen skal danne rammen om. De forskellige aktiviteter adskiller sig ikke blot ved, at være støjende i meget varierende grad, men også ved deres individuelle behov for akustisk eller elektrisk forstærket kommunikation, samt i hvilken grad de er følsomme overfor uvedkommende baggrundsstøj, siger Bo Mortensen og uddyber:

- Nogle idrætspræstationer optimeres via en tydelig og klar akustisk kommunikation med et lavt baggrundsstøjniveau og en god taleforstålighed, mens andre er betinget af elektronisk forstærket, musikalsk ledsagelse som et bærende element i den fysiske aktivitet. For næsten alle aktiviteter, såvel idrætsaktiviteter, teater som koncertarrangementer, gælder det imidlertid om at opnå en høj grad af akustisk dæmpning, altså en lav efterklangstid. Kun eventuelle anvendelser til klassiske musikarrangementer trækker i den anden retning - altså mod mindre akustisk dæmpning og derved en længere efterklangstid, siger Bo Mortensen.

Bo Mortensen henviser således til Bygningsreglementet fra 2008, BR08 for undervisningsbygninger, hvor der er anført et krav om en maksimal efterklangstid på 1,6 sek. for gymnastiksale med et rumfang indtil 3.500 m3 og maks. 1,8 sek. for større gymnastiksale eller haller. For øvrige sportshaller anbefales typisk tilsvarende klangmæssige forhold.

Absorption på både loft og væg

- Den ønskede høje grad af akustisk dæmpning giver dels bedre betingelser for at kunne kommunikere klart og tydeligt såvel akustisk som ved hjælp af højttaleranlæg, og dels øges afstandsdæmpningen således, at eventuelle samtidige aktiviteter i mindre grad vil forstyrre hinanden, end hvis hallen var mere klangfuld og dermed støjende, siger Bo Mortensen og tilføjer:

- Et lydabsorberende loft er normalt en betingelse for at opnå tilstrækkelig lydabsorption og en tilfredsstillende lav efterklangstid i en sportshal. Imidlertid bør lydabsorptionen i loftet suppleres med et vist omfang af lydabsorption placeret på væggene. Vægabsorptionen skal såvel reducere omfanget af gentagne lydrefleksioner mellem væggene nede i opholdszonen, som de generende ekkofænomener, der ofte forekommer i rektangulære sportshaller, hvor al lydabsorption er placeret i loftet, siger Bo Mortensen.