Kommune vil energirenovere 150 af sine bygninger

Høje-Taastrup Kommune og Schneider Electric har indgået et samarbejde om at energirenovere over 150 kommunale bygninger med en investering på 74 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommune og Schneider Electric har indgået et samarbejde om at energirenovere over 150 kommunale bygninger – energibesparelsen finansierer forbedringerne. Projektet omfatter 260.000 kvm og er dermed det største af sin art i Danmark målt i areal. Der er tale om et såkaldt ESCO-projekt, hvor kommunen lader en energitjenestevirksomhed gennemføre tiltag, der skal nedsætte energiforbruget i kommunens bygninger (ESCO = Energy Service Company).

Over 150 kommunale bygninger får de kommende tre år opgraderet deres ventilation, varme, lys og isolering. Som en ekstra gevinst bliver indeklimaet også forbedret til glæde for de tusindvis af borgere, der hver dag bruger skoler, daginstitutioner, plejehjem, biblioteker osv.

Med en investering på ca. 74 mil. kr. vil kommunen kunne reducere sine driftsomkostninger med ca. 14 % og CO2-udslippet med 14-16 %. Projektet omfatter bl.a. solcelleanlæg, som skal bidrage med elforsyning svarende til det kommunale forbrug af strøm til al IT.

En betydelig del af de tekniske installationer, som alligevel skulle udskiftes i kommunens bygninger, bliver nu udskiftet og finansieret af energibesparelserne i ESCO-projektet og vil dermed ikke belaste det kommunale budget.

Energiudgiften i de kommunale bygninger er i dag er på 33 mio. kr. om året. Den reduceres markant med ESCO-projektet og vil give årlige besparelser i et omfang, så projektet finansierer sig selv. Hvis besparelses-målene ikke nås, dækker Schneider Electric differencen. Opnås derimod en større energibesparelse end beregnet, deles besparelsen mellem Schneider Electric og Høje-Taastrup Kommune, skriver Schneider Electric.