Hård økonomisk oprydning i 3XN

Arkitektfirmaet 3XN er ved at have bugt med dårlig indtjening og udviser nu atter positiv drift efter skrap restrukturering

Arkitektfirmaet 3XN kom ud af seneste regnskabsår 09/10 med et nettoresultat på minus 11,3 mio. kr. mod et underskud på underskud på 4,2 mio. kr. året før.

Virksomheden forklarer selv, at regnskabsperioden har været præget af det lave aktivitetsniveau i byggebranchen. Det har betydet, at tilgangen af nye opgaver har været begrænset trods stor satsning på konkurrencer og akkvisition. Som følge af den lavere aktivitet faldt omsætningen til 69,3 mio. kr. mod 88,2 mio. kr. året før. Specielt Århus-afdelingen har haft vanskeligt ved at skaffe opgaver og som konsekvens heraf blev det besluttet at lukke denne afdeling med virkning pr. 1. august i år, hvilket har medført et stort arbejde med restrukturering i virksomheden. Der er blevet satset hårdt på økonomisk oprydning i virksomheden, og siden april i år har virksomheden atter været overskudsgivende.